Kesä | Täynnä
Opintojakson nimi Johdatus ohjelmointiin: Python
Opintojakson ajankohta 01.05.2024 - 31.08.2024
Korkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Jere Käpyaho
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.03.2024 - 17.06.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Johdatus ohjelmointiin: Python

01.05.2024 - 31.08.2024

Opintojakson kuvaus

Python-ohjelmoinnin perusteet vasta-alkajille alasta riippumatta

Tavoitteet

  • Opiskelija osaa tulkita valmista ohjelmakoodia.
  • Opiskelija osaa kääntää ja ajaa sovelluksen.
  • Opiskelija osaa luoda sovelluksia käyttäen ohjausrakenteita, muuttujia ja taulukoita.
  • Opiskelija osaa rakentaa yksinkertaisia sovelluksia.

Sisältö

  • Miten tietokonesovelluksia ohjelmoidaan?
  • Miten sovelluksia käännetään ja ajetaan?
  • Miten kirjoitetaan pienimuotoinen sovellus?

Opintojakso toteutetaan käyttäen Python-ohjelmointikieltä ja -välineitä.

Arviointikriteerit

Kurssisuorituksen arviointi perustuu oppimispäiväkirjaan, jossa on esitetty ratkaisut kurssin aikana annettuihin harjoitustehtäviin. Oppimispäiväkirja tulee palauttaa annettuun määräaikaan mennessä (ilmoitetaan Moodlessa kurssin alettua).

Arviointikriteerit – hylätty: – Oppimispäiväkirjaa ei ole palautettu määräaikaan mennessä – Oppimispäiväkirja on palautettu määräaikaan mennessä, mutta annetuista harjoitustehtävistä on ratkaistu hyväksyttävästi alle 30 %

Arviointikriteerit – hyväksytty: – Oppimispäiväkirja on palautettu määräaikaan mennessä, ja siinä on ratkaistu hyväksyttävästi vähintään 30 % annetuista harjoitustehtävistä. Tehtävien ratkaisut on laadittu itsenäisesti ja kurssilla opittuja peruskäsitteitä hyödyntäen.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opetus koostuu verkko-oppimisympäristöissä tapahtuvasta opetuksesta ja ohjauksesta sekä opiskelijan tai ryhmän opiskelusta itsenäisesti. Osa verkossa tapahtuvasta etäopetuksesta toteutetaan ennakkoon ilmoitetun aikataulun mukaan.

Ilmoittautumistiedot

Useissa AMKeissa pystyt ilmoittautumaan tälle TAMKin opintojaksolle suoraan oman kotikorkeakoulusi Pepistä hakemalla Tampereen ammattikorkeakoulun ristiinopiskelun tarjontaa. Tämä on opiskelijalle kätevämpi tapa ilmoittautua kuin campusonline.fi-portaalin verkkolomakkeet. Ethän kuitenkaan koskaan ilmoittaudu kahta kautta samalle kurssille!

  • Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.
  • Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.
  • TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.