Fall
Course name Developing Sustainable Business with Service Design Methods 2
Course date 11.09.2024 - 04.12.2024
Institution Laurea University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 10 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Johanna Lunkka
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.05.2024 - 01.09.2024
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Developing Sustainable Business with Service Design Methods 2

11.09.2024 - 04.12.2024

Course description

Kehitä kestävää liiketoimintaa kiertotalouden periaatteita hyödyntäen. Tämä kurssi tarjoaa sinulle mahdollisuuden soveltaa palvelumuotoilun prosessia ja kiertotalouden työkaluja liiketoiminnan kehittämisessä. Opit ennakointitaitoja tulevaisuuden asiakastarpeiden huomioimiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä. Lisäksi suunnittelet liiketoimintaa toimintaympäristön muutosten pohjalta. Kurssilla toteutetaan kestävän liiketoiminnan kehittämisprojekti Laurean avainkumppanille. Kehittämisprojektissa sovelletaan kiertotalouden, palvelumuotoilun ja tulevaisuusmuotoilun menetelmiä. Tule mukaan oppimaan ja vaikuttamaan.

Kurssilla tehdään tehtäviä itsenäisesti sekä projektitiimissä. Kurssilla toteutetaan kestävän liiketoiminnan kehittämisprojekti Laurean avainkumppanille. Teoriaosuudessa (30%) perehdytään kestävän liiketoiminnan ja kiertotalouden sekä tulevaisuusmuotoilun menetelmiin. Projektissa (70%) sovelletaan kiertotalouden, palvelumuotoilun ja tulevaisuusmuotoilun menetelmiä.

Kurssin teemat/moduulit:

 • Orientaatio -johdanto kestävään liiketoimintaan ja kiertotalouteen
 • Tulevaisuusajattelu- ja muotoilu
 • Liiketoiminnan strateginen suunnittelu
 • Kiertotalousmuutoksen toteuttaminen ja kestävän liiketoiminnan kehittäminen
 • Yllä oleviin teemoihin liittyvien työkalujen oppiminen soveltaen.

 

Tämän kurssin jälkeen osaat:

 • kehittää kestävää liiketoimintaa kiertotalouden periaatteita hyödyntäen
 • soveltaa palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä sekä kiertotalouden työkaluja liiketoiminnan kehittämisessä
 • ennakoida tulevaisuuden asiakastarpeita muuttuvassa toimintaympäristössä
 • suunnitella liiketoimintaa toimintaympäristön muutosten pohjalta

 

Prerequisites

Kurssille osallistuminen edellyttää aiempia palvelumuotoilun opintoja tai osaamista palvelumuotoilun perusteista.

Assessment criteria

H-5

Course way of working and time table

Olethan ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoita poissaolostasi vastuuopettajalle osallistumisensa vahvistamiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli et ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta.

Tämä opintojakso toteutetaan verkkoympäristössä ajalla 11.9.-4.12.2024. Verkkotapaamiset ovat  Zoomin välityksellä.

Tämä opintojakso on 10 op laajuinen vastaten noin 270 h opiskelua/opiskelija. Osa työstä tehdään henkilökohtaisesti ja osa tiimissä.

Opintojakson tehtävät on jaksotettu palautettavaksi tasaisesti opintojakson ajan.

Tuntiaikataulu ja alustava tuntisisältö:

 • 11.09.2024 16:00 – 18:30, Orientaatio ja kiertotalousteema
 • 02.10.2024 16:00 – 18:30, Projektin kick-off, kehittämishaaste, johdanto Löydä- ja Määritä-vaiheisiin
 • 09.10.2024 16:00 – 18:30, Motivaatioprofiilit ja ohjaukset
 • 16.10.2024 16:00 – 18:30, Tulevaisuuden ennakointi
 • 23.10.2024 16:00 – 18:30, Tiimien itsenäinen työskentely
 • 30.10.2024 16:00 – 18:30, Johdanto Kehitä-ja Tuota-vaiheisiin
 • 06.11.2024 16:00 – 18:30, Ohjaukset
 • 13.11.2024 16:00 – 18:30, Tiimien itsenäinen työskentely
 • 27.11.2024 16:00 – 18:30, Valmistatuminen loppuesitykseen ja ohjauksia
 • 04.12.2024 16:00 – 18:30, Loppuesitykset; pitchaukset

Muutokset aikatauluihin ovat mahdollisia,  tarkista viimeisimmät tiedot aina Canvas-oppimisalustalta muutosten varalta.

Course info

Kurssin materiaalit ja tehtävät ovat Canvas-oppimisalustalla.

Kurssilla hyödynnetään seuraavia oppimateriaaleja:

 • The circular economy handbook : realizing the circular advantage. Lacy, Long & Spindler.
 • Tehtävänä tulevaisuus : tulevaisuusmuotoilu päätöksenteossa. Minna Koskelo.
 • Maailmanloppu peruttu. 7 väitettä kiertotaloudesta. Pasi Nokelainen.
 • Canvas työtilan teoriasisältö ja artikkelit.

Course additional info

Olethan ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoita poissaolostasi vastuuopettajalle osallistumisensa vahvistamiseksi.

Course enrolment info

 • Ilmoittaudu ensisijaisesti oman korkeakoulusi opiskelijan työpöydän/Pakin/Pepin kautta.
 • Jos oma AMK:si ei vielä ole mukana ristiinopiskelupalvelussa, ilmoittaudu erillisellä lomakkeella.
 • Lisätietoja Laureaan saapuvalle ristiinopiskelijalle.
 • Ilmoittautumiseen liittyvät kyselyt aina: avoinamk@laurea.fi. Opintojakson vastuuopettaja vastaa vain opintojen sisältöön liittyviin kysymyksiin.

Kotikorkeakoulusi on Centria, HAMK, Humak, Karelia, Lapin AMK, TAMK, Turku AMK, VAMK tai XAMK

 • Ilmoittaudu kotikorkeakoulusi opiskelijan työpöydän (esim. Pakki/Peppi) kautta.
 • Näet ilmoittautumisen tilan suoraan HOPSillasi.

Opiskelet muussa korkeakoulussa

 • Ilmoittaudu erillisellä ilmoittautumislomakkeella.
 • Anna henkilötunnuksesi oikeassa muodossa.
 • Käytä kotikorkeakoulusi opiskelijasähköpostiosoitetta. Ilmoittautumisia henkilökohtaisilla sähköpostiosoitteilla ei käsitellä.
 • Laita itsellesi muistiin, mille opintojaksolle olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos olet estynyt osallistumasta, ole yhteydessä: avoinamk@laurea.fi