Syksy
Opintojakson nimi Kestävän liiketoiminnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 2
Opintojakson ajankohta 11.09.2024 - 04.12.2024
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 10 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Johanna Lunkka
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.05.2024 - 01.09.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Kestävän liiketoiminnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 2

11.09.2024 - 04.12.2024

Opintojakson kuvaus

Kehitä kestävää liiketoimintaa kiertotalouden periaatteita hyödyntäen. Tämä kurssi tarjoaa sinulle mahdollisuuden soveltaa palvelumuotoilun prosessia ja kiertotalouden työkaluja liiketoiminnan kehittämisessä. Opit ennakointitaitoja tulevaisuuden asiakastarpeiden huomioimiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä. Lisäksi suunnittelet liiketoimintaa toimintaympäristön muutosten pohjalta. Kurssilla toteutetaan kestävän liiketoiminnan kehittämisprojekti Laurean avainkumppanille. Kehittämisprojektissa sovelletaan kiertotalouden, palvelumuotoilun ja tulevaisuusmuotoilun menetelmiä. Tule mukaan oppimaan ja vaikuttamaan.

Kurssilla tehdään tehtäviä itsenäisesti sekä projektitiimissä. Kurssilla toteutetaan kestävän liiketoiminnan kehittämisprojekti Laurean avainkumppanille. Teoriaosuudessa (30%) perehdytään kestävän liiketoiminnan ja kiertotalouden sekä tulevaisuusmuotoilun menetelmiin. Projektissa (70%) sovelletaan kiertotalouden, palvelumuotoilun ja tulevaisuusmuotoilun menetelmiä.

Kurssin teemat/moduulit:

 • Orientaatio -johdanto kestävään liiketoimintaan ja kiertotalouteen
 • Tulevaisuusajattelu- ja muotoilu
 • Liiketoiminnan strateginen suunnittelu
 • Kiertotalousmuutoksen toteuttaminen ja kestävän liiketoiminnan kehittäminen
 • Yllä oleviin teemoihin liittyvien työkalujen oppiminen soveltaen.

 

Tämän kurssin jälkeen osaat:

 • kehittää kestävää liiketoimintaa kiertotalouden periaatteita hyödyntäen
 • soveltaa palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä sekä kiertotalouden työkaluja liiketoiminnan kehittämisessä
 • ennakoida tulevaisuuden asiakastarpeita muuttuvassa toimintaympäristössä
 • suunnitella liiketoimintaa toimintaympäristön muutosten pohjalta

 

Edeltävyysehdot

Kurssille osallistuminen edellyttää aiempia palvelumuotoilun opintoja tai osaamista palvelumuotoilun perusteista.

Arviointikriteerit

H-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Olethan ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoita poissaolostasi vastuuopettajalle osallistumisensa vahvistamiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli et ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta.

Tämä opintojakso toteutetaan verkkoympäristössä ajalla 11.9.-4.12.2024. Verkkotapaamiset ovat  Zoomin välityksellä.

Tämä opintojakso on 10 op laajuinen vastaten noin 270 h opiskelua/opiskelija. Osa työstä tehdään henkilökohtaisesti ja osa tiimissä.

Opintojakson tehtävät on jaksotettu palautettavaksi tasaisesti opintojakson ajan.

Tuntiaikataulu ja alustava tuntisisältö:

 • 11.09.2024 16:00 – 18:30, Orientaatio ja kiertotalousteema
 • 02.10.2024 16:00 – 18:30, Projektin kick-off, kehittämishaaste, johdanto Löydä- ja Määritä-vaiheisiin
 • 09.10.2024 16:00 – 18:30, Motivaatioprofiilit ja ohjaukset
 • 16.10.2024 16:00 – 18:30, Tulevaisuuden ennakointi
 • 23.10.2024 16:00 – 18:30, Tiimien itsenäinen työskentely
 • 30.10.2024 16:00 – 18:30, Johdanto Kehitä-ja Tuota-vaiheisiin
 • 06.11.2024 16:00 – 18:30, Ohjaukset
 • 13.11.2024 16:00 – 18:30, Tiimien itsenäinen työskentely
 • 27.11.2024 16:00 – 18:30, Valmistatuminen loppuesitykseen ja ohjauksia
 • 04.12.2024 16:00 – 18:30, Loppuesitykset; pitchaukset

Muutokset aikatauluihin ovat mahdollisia,  tarkista viimeisimmät tiedot aina Canvas-oppimisalustalta muutosten varalta.

Opintojakson tiedot

Kurssin materiaalit ja tehtävät ovat Canvas-oppimisalustalla.

Kurssilla hyödynnetään seuraavia oppimateriaaleja:

 • The circular economy handbook : realizing the circular advantage. Lacy, Long & Spindler.
 • Tehtävänä tulevaisuus : tulevaisuusmuotoilu päätöksenteossa. Minna Koskelo.
 • Maailmanloppu peruttu. 7 väitettä kiertotaloudesta. Pasi Nokelainen.
 • Canvas työtilan teoriasisältö ja artikkelit.

Opintojakson lisätiedot

Olethan ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoita poissaolostasi vastuuopettajalle osallistumisensa vahvistamiseksi.

Ilmoittautumistiedot

 • Ilmoittaudu ensisijaisesti oman korkeakoulusi opiskelijan työpöydän/Pakin/Pepin kautta.
 • Jos oma AMK:si ei vielä ole mukana ristiinopiskelupalvelussa, ilmoittaudu erillisellä lomakkeella.
 • Lisätietoja Laureaan saapuvalle ristiinopiskelijalle.
 • Ilmoittautumiseen liittyvät kyselyt aina: avoinamk@laurea.fi. Opintojakson vastuuopettaja vastaa vain opintojen sisältöön liittyviin kysymyksiin.

Kotikorkeakoulusi on Centria, HAMK, Humak, Karelia, Lapin AMK, TAMK, Turku AMK, VAMK tai XAMK

 • Ilmoittaudu kotikorkeakoulusi opiskelijan työpöydän (esim. Pakki/Peppi) kautta.
 • Näet ilmoittautumisen tilan suoraan HOPSillasi.

Opiskelet muussa korkeakoulussa

 • Ilmoittaudu erillisellä ilmoittautumislomakkeella.
 • Anna henkilötunnuksesi oikeassa muodossa.
 • Käytä kotikorkeakoulusi opiskelijasähköpostiosoitetta. Ilmoittautumisia henkilökohtaisilla sähköpostiosoitteilla ei käsitellä.
 • Laita itsellesi muistiin, mille opintojaksolle olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos olet estynyt osallistumasta, ole yhteydessä: avoinamk@laurea.fi