Non-stop
Course name Written Finnish, level B1.2
Course date 16.09.2024 - 31.07.2025
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Languages and Communication HUB
Teacher Rahkema Kaja
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.08.2024 - 30.06.2025
Implementation plan
Course enrolment info

Written Finnish, level B1.2

16.09.2024 - 31.07.2025

Course description

Nämä opinnot suoritettuasi osaat

 • kommunikoida oman alan ja työelämän tilanteissa.
 • hankkia ja välittää tärkeitä tietoja kirjallisesti suomen kielellä.
 • lukea, analysoida, selostaa ja tiivistää erilaisia tekstejä.
 • ilmaista ja perustella omia mielipiteitä.
 • käyttää lähdekritiikkiä ja keskeisimpiä lähdemerkintätapoja ja
 • käyttää keskitason (YKI3) kielioppia ja sanontoja.

Sisältö

 • kirjoittamistaidot
 • tekstinymmärrystaidot
 • suomalainen kirjallisuus
 • opiskelijan oman alan tekstit, kielenkäyttötilanteet ja sanasto
 • työelämän kieli
 • keskitason (YKI 3) kielioppi

Prerequisites

Ei vaadita edeltäviä opintoja. Suositellaan B1.1-tason kielitaitoa, ei vaatimusta todistuksesta.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0 – 5

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 – 5 perustuen verkkotehtävien pisteytykseen.

Teet kurssin lopussa myös itsearvioinnin ja palautteen.

Course way of working and time table

100% verkko-opinnot (Moodle)

Opintojakso on 100 %:sesti verkko-opintojakson tehtävien itsenäistä tekemistä. Opiskelet kurssilla 5 opintopistettä kirjallista suomea, joka tarkoittaa 135 tuntia opiskelua. Voit tehdä tehtävät omaan tahtiin 16.9.2024 – 31.7.2025 välisenä aikana. Voit tehdä tehtäviä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla. Voit osallistua verkkokeskusteluihin ja mahdollisesti muutamaan Zoom-tapaamiseen opettajan kanssa.

Course additional info

Kurssi on vain maahanmuuttajille ja ruotsia äidinkielenään puhuville.

Course enrolment info

Opinnot ovat kaikille osallistujille maksuttomia.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.