Non-stop
Kursnamn Kirjallinen suomen kieli, B1.2-taso
Kursdatum 16.09.2024 - 31.07.2025
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Språk och kommunikation HUB
Lärare Rahkema Kaja
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.08.2024 - 30.06.2025
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Kirjallinen suomen kieli, B1.2-taso

16.09.2024 - 31.07.2025

Beskrivning

Nämä opinnot suoritettuasi osaat

 • kommunikoida oman alan ja työelämän tilanteissa.
 • hankkia ja välittää tärkeitä tietoja kirjallisesti suomen kielellä.
 • lukea, analysoida, selostaa ja tiivistää erilaisia tekstejä.
 • ilmaista ja perustella omia mielipiteitä.
 • käyttää lähdekritiikkiä ja keskeisimpiä lähdemerkintätapoja ja
 • käyttää keskitason (YKI3) kielioppia ja sanontoja.

Sisältö

 • kirjoittamistaidot
 • tekstinymmärrystaidot
 • suomalainen kirjallisuus
 • opiskelijan oman alan tekstit, kielenkäyttötilanteet ja sanasto
 • työelämän kieli
 • keskitason (YKI 3) kielioppi

Förkunskapskrav

Ei vaadita edeltäviä opintoja. Suositellaan B1.1-tason kielitaitoa, ei vaatimusta todistuksesta.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0 – 5

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 – 5 perustuen verkkotehtävien pisteytykseen.

Teet kurssin lopussa myös itsearvioinnin ja palautteen.

Arbetsformer och schemaläggning

100% verkko-opinnot (Moodle)

Opintojakso on 100 %:sesti verkko-opintojakson tehtävien itsenäistä tekemistä. Opiskelet kurssilla 5 opintopistettä kirjallista suomea, joka tarkoittaa 135 tuntia opiskelua. Voit tehdä tehtävät omaan tahtiin 16.9.2024 – 31.7.2025 välisenä aikana. Voit tehdä tehtäviä tietokoneella, puhelimella tai tabletilla. Voit osallistua verkkokeskusteluihin ja mahdollisesti muutamaan Zoom-tapaamiseen opettajan kanssa.

Mer information

Kurssi on vain maahanmuuttajille ja ruotsia äidinkielenään puhuville.

Anmälningsinformation

Opinnot ovat kaikille osallistujille maksuttomia.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.