Non-stop
Course name Integration Work in Customer Work
Course date 16.09.2024 - 31.07.2025
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Humanities and Education HUB, Health and Wellbeing HUB
Teacher Rahkema Kaja
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.08.2024 - 30.06.2025
Implementation plan
Course enrolment info

Integration Work in Customer Work

16.09.2024 - 31.07.2025

Course description

Opintojakso soveltuu hyvin esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan ammattilaiselle tai opiskelijalle, joka haluaa tutustua maahanmuutto- ja kotouttamistyön palvelujärjestelmään ja lainsäädäntöön. Kurssin aikana hän ottaa monipuolisesti käyttöön ammatillisia monikulttuurisen ohjauksen työmenetelmiä. Hän saa työkaluja konstruktivistiseen ja kulttuurienväliseen vuorovaikutusprosessiin ohjaustyössä sekä oppii toimimaan moninaistuvassa ja verkostomaisessa toimintaympäristössä. Hän oppii ottamaan saavutettavuuden ja selkokielen periaatteet huomioon viestinnässään. Kurssilta hän löytää myös hyviä, omalle alalle soveltuvia maahanmuuttotyötä tukevia materiaaleja.

Keskeiset sisällöt:

  • suomalaisen yhteiskunnan moninaistuminen: maahanmuuton ja kotoutumisen keskeiset termit
  • monikulttuurinen ohjausvuorovaikutus ja eettiset ohjausperiaatteet
  • kulttuurisensitiivinen ohjaus: eri syistä maahan muuttaneiden ohjaus
  • kaksisuuntainen kotoutuminen ja integroituminen yhteiskuntaan
  • kansalliset sopimukset ja lainsäädäntö

Prerequisites

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Kurssi on suomenkielinen.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: Hyväksytty – Hylätty

Koko opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty perustuen itsenäisesti suoritettaviin verkkotehtäviin.

Opintosuorituksia arvioidaan ja merkitään opintorekisteriin joka kuukauden viimeisellä viikolla.

Course way of working and time table

100% verkko-opinnot (Edunia)

Opintojakson työmäärä on noin 135 tuntia, joka koostuu itsenäisestä opiskelusta.

Course info

Opintojaksolla käytetään oppimateriaaleina oppimisympäristössä ilmoitettua materiaalia mukaan lukien kirjat ja verkkoportaalit.

Course enrolment info

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.