Non-stop
Opintojakson nimi Kotoutuminen asiakastyössä
Opintojakson ajankohta 16.09.2024 - 31.07.2025
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Humanistinen ja kasvatusala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Rahkema Kaja
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2024 - 30.06.2025
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Kotoutuminen asiakastyössä

16.09.2024 - 31.07.2025

Opintojakson kuvaus

Opintojakso soveltuu hyvin esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan ammattilaiselle tai opiskelijalle, joka haluaa tutustua maahanmuutto- ja kotouttamistyön palvelujärjestelmään ja lainsäädäntöön. Kurssin aikana hän ottaa monipuolisesti käyttöön ammatillisia monikulttuurisen ohjauksen työmenetelmiä. Hän saa työkaluja konstruktivistiseen ja kulttuurienväliseen vuorovaikutusprosessiin ohjaustyössä sekä oppii toimimaan moninaistuvassa ja verkostomaisessa toimintaympäristössä. Hän oppii ottamaan saavutettavuuden ja selkokielen periaatteet huomioon viestinnässään. Kurssilta hän löytää myös hyviä, omalle alalle soveltuvia maahanmuuttotyötä tukevia materiaaleja.

Keskeiset sisällöt:

  • suomalaisen yhteiskunnan moninaistuminen: maahanmuuton ja kotoutumisen keskeiset termit
  • monikulttuurinen ohjausvuorovaikutus ja eettiset ohjausperiaatteet
  • kulttuurisensitiivinen ohjaus: eri syistä maahan muuttaneiden ohjaus
  • kaksisuuntainen kotoutuminen ja integroituminen yhteiskuntaan
  • kansalliset sopimukset ja lainsäädäntö

Edeltävyysehdot

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Kurssi on suomenkielinen.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty – Hylätty

Koko opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty perustuen itsenäisesti suoritettaviin verkkotehtäviin.

Opintosuorituksia arvioidaan ja merkitään opintorekisteriin joka kuukauden viimeisellä viikolla.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100% verkko-opinnot (Edunia)

Opintojakson työmäärä on noin 135 tuntia, joka koostuu itsenäisestä opiskelusta.

Opintojakson tiedot

Opintojaksolla käytetään oppimateriaaleina oppimisympäristössä ilmoitettua materiaalia mukaan lukien kirjat ja verkkoportaalit.

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.