Spring
Course name Introduction to Maintenance
Course date 01.01.2024 - 31.07.2024
Institution Oulu University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Vesa Rahkolin
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.11.2023 - 01.06.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Introduction to Maintenance

01.01.2024 - 31.07.2024

Course description

Tavoitteet:

Opintojakso antaa tietoa käynnissä- ja kunnossapidon perusteista, yleisimmistä käsitteistä ja voitelutekniikasta sekä perehdyttää kunnossapidon strategioihin ja niiden toteuttamiseen. Opiskelija ymmärtää kunnossapidon roolin osana tuotantolaitosta ja pystyy tarkastelemaan tuotantolaitoksen kunnossapitoa taloudelliset ja HSEQ näkökohdat huomioiden.

Sisältö:

Opintojakson sisältö

  • Johdanto kunnossapitoon
  • Kunnossapidon käsitteistö
  • Kunnossapitostrategiat
  • Organisointi ja töiden suunnittelu
  • Talous ja tunnusluvut
  • Voitelu ja voitelutekniikat
  • HSEQ (Työterveys ja -turvallisuus, ympäristöasiat ja laatu)
  • Uudet teknologiat kunnossapidon hallintaan -webinaari
  • Kunnossapitoteknologiat
  • Yhteenveto ja loppuarviointi

Course way of working and time table

Tämä on kokonaan verkossa itsenäisesti opiskeltava opintojakso. Opintojaksolla on kymmenen sisältöosiota, jotka on tarkoitettu luettavaksi järjestyksessä. Kunkin osion alussa on kuvattu osion tavoitteet ja etenemisohje. Saat näkyviin seuraavan osion varsinaisen sisällön vasta sitten, kun olet vastannut edellisen osion harjoitustehtäviin. Opintojakso laajuus lisämateriaaleineen vastaa noin 80 h opiskelijan työtä. Suorittaminen edellyttää perehtymistä annettuun aineistoon ja oppimistehtävien suorittamista.

Course info

Opintojakso antaa hyvän pohjan jatkaa eri teemoja sisältävälle syventävälle opintojaksolle ja käytännön harjoituksia sisältävälle soveltavalle opintojaksolle.

Course enrolment info

Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (“Ilmoittaudu”). Ilmoittautuminen aukeaa 20.11. Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta 7.12. alkaen (linkki “AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa).