Kevät
Opintojakson nimi Kunnossapidon perusteet
Opintojakson ajankohta 01.01.2024 - 31.07.2024
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Vesa Rahkolin
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 01.06.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Kunnossapidon perusteet

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opintojakso antaa tietoa käynnissä- ja kunnossapidon perusteista, yleisimmistä käsitteistä ja voitelutekniikasta sekä perehdyttää kunnossapidon strategioihin ja niiden toteuttamiseen. Opiskelija ymmärtää kunnossapidon roolin osana tuotantolaitosta ja pystyy tarkastelemaan tuotantolaitoksen kunnossapitoa taloudelliset ja HSEQ näkökohdat huomioiden.

Sisältö:

Opintojakson sisältö

  • Johdanto kunnossapitoon
  • Kunnossapidon käsitteistö
  • Kunnossapitostrategiat
  • Organisointi ja töiden suunnittelu
  • Talous ja tunnusluvut
  • Voitelu ja voitelutekniikat
  • HSEQ (Työterveys ja -turvallisuus, ympäristöasiat ja laatu)
  • Uudet teknologiat kunnossapidon hallintaan -webinaari
  • Kunnossapitoteknologiat
  • Yhteenveto ja loppuarviointi

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Tämä on kokonaan verkossa itsenäisesti opiskeltava opintojakso. Opintojaksolla on kymmenen sisältöosiota, jotka on tarkoitettu luettavaksi järjestyksessä. Kunkin osion alussa on kuvattu osion tavoitteet ja etenemisohje. Saat näkyviin seuraavan osion varsinaisen sisällön vasta sitten, kun olet vastannut edellisen osion harjoitustehtäviin. Opintojakso laajuus lisämateriaaleineen vastaa noin 80 h opiskelijan työtä. Suorittaminen edellyttää perehtymistä annettuun aineistoon ja oppimistehtävien suorittamista.

Opintojakson tiedot

Opintojakso antaa hyvän pohjan jatkaa eri teemoja sisältävälle syventävälle opintojaksolle ja käytännön harjoituksia sisältävälle soveltavalle opintojaksolle.

Ilmoittautumistiedot

Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Ilmoittautuminen aukeaa 20.11. Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta 7.12. alkaen (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa).