Fall
Course name Basics of rehabilitation
Course date 26.08.2024 - 31.12.2024
Institution Jyväskylä University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Sanna Harjula
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.08.2024 - 01.12.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Basics of rehabilitation

26.08.2024 - 31.12.2024

Course description

Tavoitteet:

Opintojakson tarkoituksena on, että saat käsityksen kuntoutuksen tarpeita aiheuttavista tekijöistä ja kuntoutuksen tarkoituksesta yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista. Tunnistat kuntoutus- ja palvelutarpeita aiheuttavia tekijöitä sekä kuntoutusmahdollisuuksia yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla.

Sisältö:

Opintojakson keskeisimpänä sisältönä ovat kuntoutukseen liittyvät käsitteet, kuntoutumisen tarpeita aiheuttavat tekijät sekä niihin liittyvät kuntoutusmahdollisuudet.

Prerequisites

Assessment criteria

Hyväksytty / Hylätty

Course way of working and time table

Tämä opintokokonaisuus suoritetaan täysin verkossa (Moodle-työtilassa). Voit opiskella oman aikataulusi mukaan. Ohjaat omaa työskentelyäsi ja varaat riittävästi aikaa kuhunkin osakokonaisuuteen.

Orientoidut kuntoutuksen eri osa-alueisiin tutustumalla teksti-, ääni- ja videomateriaaleihin ja kirjaat itsellesi omat henkilökohtaiset tavoitteesi.

Perehdyt kuntoutuksen peruskäsitteisiin luentotallenteen ja oppimateriaalin avulla. Voit palata käsitteiden määrittelyyn tai muihin sisältöihin missä tahansa vaiheessa opintokokonaisuutta.

Erilaisiin kuntoutumisen tarinoihin tutustumalla hahmotat kuntoutuksen tarpeita aiheuttavia tekijöitä sekä kuntoutuksen mahdollisuuksia. Opit ymmärtämään kuntoutustarpeiden ja mahdollisuuksien arvioinnin merkityksen kuntoutuksen kokonaisuudessa tutustumalla käytännön esimerkkeihin. Opintojaksoon liittyvät Moodle-tentit voit tehdä oman aikataulusi mukaan kurssin aikana.

Uusintamahdollisuuksista näet tarkemmat ohjeet Moodle-työtilasta.

Saat palautteen Moodle-tentistä tentin suoritettuasi.

Sinulla on mahdollisuus osallistua halutessasi yhteiseen keskusteluun Moodlen keskustelualueella.

Course enrolment info

Opintojaksolle voi ilmoittautua nonstop-periaatteella. Opintojakson voit suorittaa ajalla 26.8.-31.12.2024. Ilmoittautuminen päättyy 1.12.2024. Nonstop-opintojakson ilmoittautumiset käsitellään noin viikon sisällä ilmoittautumisen saapumisesta, n. viikosta 34/2024 alkaen.

Jos ammattikorkeakoulusi käyttää ristiinopiskelupalvelua (RIPA): Ilmoittaudu opintoihin oman ammattikorkeakoulusi ohjeiden mukaan.

Jos ammattikorkeakoulusi ei käytä ristiinopiskelupalvelua (RIPA): Ilmoittaudu yllä olevan “Ilmoittaudu” -linkin kautta. Lisätietoja Jamkin Vierailevan opiskelijan sivulta.