Syksy
Opintojakson nimi Kuntoutuksen perusteet (nonstop)
Opintojakson ajankohta 26.08.2024 - 31.12.2024
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Sanna Harjula
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2024 - 01.12.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Kuntoutuksen perusteet (nonstop)

26.08.2024 - 31.12.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opintojakson tarkoituksena on, että saat käsityksen kuntoutuksen tarpeita aiheuttavista tekijöistä ja kuntoutuksen tarkoituksesta yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista. Tunnistat kuntoutus- ja palvelutarpeita aiheuttavia tekijöitä sekä kuntoutusmahdollisuuksia yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla.

Sisältö:

Opintojakson keskeisimpänä sisältönä ovat kuntoutukseen liittyvät käsitteet, kuntoutumisen tarpeita aiheuttavat tekijät sekä niihin liittyvät kuntoutusmahdollisuudet.

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Hyväksytty / Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Tämä opintokokonaisuus suoritetaan täysin verkossa (Moodle-työtilassa). Voit opiskella oman aikataulusi mukaan. Ohjaat omaa työskentelyäsi ja varaat riittävästi aikaa kuhunkin osakokonaisuuteen.

Orientoidut kuntoutuksen eri osa-alueisiin tutustumalla teksti-, ääni- ja videomateriaaleihin ja kirjaat itsellesi omat henkilökohtaiset tavoitteesi.

Perehdyt kuntoutuksen peruskäsitteisiin luentotallenteen ja oppimateriaalin avulla. Voit palata käsitteiden määrittelyyn tai muihin sisältöihin missä tahansa vaiheessa opintokokonaisuutta.

Erilaisiin kuntoutumisen tarinoihin tutustumalla hahmotat kuntoutuksen tarpeita aiheuttavia tekijöitä sekä kuntoutuksen mahdollisuuksia. Opit ymmärtämään kuntoutustarpeiden ja mahdollisuuksien arvioinnin merkityksen kuntoutuksen kokonaisuudessa tutustumalla käytännön esimerkkeihin. Opintojaksoon liittyvät Moodle-tentit voit tehdä oman aikataulusi mukaan kurssin aikana.

Uusintamahdollisuuksista näet tarkemmat ohjeet Moodle-työtilasta.

Saat palautteen Moodle-tentistä tentin suoritettuasi.

Sinulla on mahdollisuus osallistua halutessasi yhteiseen keskusteluun Moodlen keskustelualueella.

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle voi ilmoittautua nonstop-periaatteella. Opintojakson voit suorittaa ajalla 26.8.-31.12.2024. Ilmoittautuminen päättyy 1.12.2024. Nonstop-opintojakson ilmoittautumiset käsitellään noin viikon sisällä ilmoittautumisen saapumisesta, n. viikosta 34/2024 alkaen.

Jos ammattikorkeakoulusi käyttää ristiinopiskelupalvelua (RIPA): Ilmoittaudu opintoihin oman ammattikorkeakoulusi ohjeiden mukaan.

Jos ammattikorkeakoulusi ei käytä ristiinopiskelupalvelua (RIPA): Ilmoittaudu yllä olevan ”Ilmoittaudu” -linkin kautta. Lisätietoja Jamkin Vierailevan opiskelijan sivulta.