Non-stop
Course name Cost Conciousness
Course date 01.12.2023 - 30.06.2024
Institution Laurea University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 1 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Esa Aula
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 27.11.2023 - 19.05.2024
Implementation plan
Enrol

Cost Conciousness

01.12.2023 - 30.06.2024

Course description

Kustannustietoisuus sote-alalla MOOC:ssa tutustutaan budjetointiin ja työntekijän omaan toimintaan osana työantaja organisaation taloutta. Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa alan keskeisimmät kustannustekijät ja siihen vaikuttavat tekijät.

Assessment criteria

  • Opintojakso arvioidaan asteikolle Hyväksytty-Hylätty.
  • Hyväksytty suoritus edellyttää, että avaat materiaalina olevat videot ja niihin liittyvät dokumentit, teet annetut tehtävät (ei palautetta tai arviointia) sekä annat itsellesi palautetta kurssin lopuksi keskustelualueella.

Course way of working and time table

  • MOOC suoritetaan itseopiskeluna Digicampus-verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta.
  • Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus on DigiCampuksen työtilassa.