Non-stop
Opintojakson nimi Kustannustietoisuus (sote-alalla) (kevät 2024)
Opintojakson ajankohta 01.12.2023 - 30.06.2024
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Esa Aula
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 27.11.2023 - 19.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Kustannustietoisuus (sote-alalla) (kevät 2024)

01.12.2023 - 30.06.2024

Opintojakson kuvaus

Kustannustietoisuus sote-alalla MOOC:ssa tutustutaan budjetointiin ja työntekijän omaan toimintaan osana työantaja organisaation taloutta. Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa alan keskeisimmät kustannustekijät ja siihen vaikuttavat tekijät.

Arviointikriteerit

  • Opintojakso arvioidaan asteikolle Hyväksytty-Hylätty.
  • Hyväksytty suoritus edellyttää, että avaat materiaalina olevat videot ja niihin liittyvät dokumentit, teet annetut tehtävät (ei palautetta tai arviointia) sekä annat itsellesi palautetta kurssin lopuksi keskustelualueella.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

  • MOOC suoritetaan itseopiskeluna Digicampus-verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta.
  • Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus on DigiCampuksen työtilassa.