Summer
Course name Medical Imaging in the Patient Care Pathway
Course date 01.06.2024 - 05.08.2024
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Turunen Iina
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 26.02.2024 - 15.05.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Medical Imaging in the Patient Care Pathway

01.06.2024 - 05.08.2024

Course description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa kertoa eri kuvantamistutkimuksissa käytettävistä menetelmistä.
 • osaa kertoa kuvantamistutkimuksissa ja kuvantamisohjatuissa toimenpiteissä käytettävästä energiasta.
 • osaa kertoa ionisoivan tai ionisoimattoman säteilyn erosta.
 • osaa säteilysuojelun perusperiaatteet.
 • osaa ohjata potilaita yleisimpien kuvantamismenetelmien yhteydessä.

Sisältö

 • Eri kuvantamismenetelmien periaatteet (röntgentutkimus, tietokonetomografiatutkimus, magneettitutkimus, angiografiatutkimus, isotooppitutkimus, hoito- ja toimenpideradiologia, ultraäänitutkimus)
 • Yleisimmät kuvantamisohjatut toimenpiteet
 • Säteilysuojelun periaatteet
 • Potilaan ohjaus, valmistelu ja jälkiseuranta kuvantamistutkimusten ja kuvantamisohjattujen toimenpiteiden yhteydessä

Prerequisites

Suositeltavaa on, että oman alan ensimmäisen vuoden opinnot on suoritettu.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0 – 5

 

Course way of working and time table

100% verkko-opinnot

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen verkko-opintojaksolle:

 • Aineistoihin perehtyminen
 • Harjoitustehtävien suorittaminen annettujen kriteerien mukaisesti
 • Moodle-tentti / -tentit

Course additional info

Kohderyhmä

Sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, ensihoitaja- ja kätilötyön opiskelijat sekä muut terveysalan opiskelijat

Course enrolment info

Opintojaksolle täytyy kirjautua 10.6.2024 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.