Kesä
Opintojakson nimi Kuvantamistutkimukset potilaan hoitopolussa
Opintojakson ajankohta 01.06.2024 - 05.08.2024
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Turunen Iina
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 26.02.2024 - 15.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Kuvantamistutkimukset potilaan hoitopolussa

01.06.2024 - 05.08.2024

Opintojakson kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa kertoa eri kuvantamistutkimuksissa käytettävistä menetelmistä.
 • osaa kertoa kuvantamistutkimuksissa ja kuvantamisohjatuissa toimenpiteissä käytettävästä energiasta.
 • osaa kertoa ionisoivan tai ionisoimattoman säteilyn erosta.
 • osaa säteilysuojelun perusperiaatteet.
 • osaa ohjata potilaita yleisimpien kuvantamismenetelmien yhteydessä.

Sisältö

 • Eri kuvantamismenetelmien periaatteet (röntgentutkimus, tietokonetomografiatutkimus, magneettitutkimus, angiografiatutkimus, isotooppitutkimus, hoito- ja toimenpideradiologia, ultraäänitutkimus)
 • Yleisimmät kuvantamisohjatut toimenpiteet
 • Säteilysuojelun periaatteet
 • Potilaan ohjaus, valmistelu ja jälkiseuranta kuvantamistutkimusten ja kuvantamisohjattujen toimenpiteiden yhteydessä

Edeltävyysehdot

Suositeltavaa on, että oman alan ensimmäisen vuoden opinnot on suoritettu.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100% verkko-opinnot

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen verkko-opintojaksolle:

 • Aineistoihin perehtyminen
 • Harjoitustehtävien suorittaminen annettujen kriteerien mukaisesti
 • Moodle-tentti / -tentit

Opintojakson lisätiedot

Kohderyhmä

Sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, ensihoitaja- ja kätilötyön opiskelijat sekä muut terveysalan opiskelijat

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle täytyy kirjautua 10.6.2024 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.