Summer | Full
Course name Get to Know Your Pelvic Floor
Course date 03.06.2024 - 31.07.2024
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Maiju Issakainen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 11.03.2024 - 19.05.2024
Implementation plan
Course enrolment info

Get to Know Your Pelvic Floor

03.06.2024 - 31.07.2024

Course description

Osaamistavoitteet

  • Osaat lantionpohjan anatomian ja fysiologian
  • Osaat tehdä johtopäätöksiä lantionpohjan merkityksestä osana hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä
  • Tunnistat lantionpohjan toimintahäiriöt ja osaat kuvata erilaisia menetelmiä niiden tutkimiseksi ja arvioimiseksi
  • Tiedät lantionpohjan toimintahäiriöiden hoidon eri menetelmiä ja osaat soveltaa niitä asiakasesimerkkeihin hyödyntäen näyttöön perustuvaa tietoa

Sisältö

Opintojaksolla saat tietoa lantionpohjan anatomista sekä toimivan lantionpohjan merkityksestä hyvinvoinnille, terveydelle ja toimintakyvylle. Opintojaksolla saat tietoa yleisimmistä lantionpohjan toimintahäiriöistä ja niiden tutkimisesta ja hoidosta.

  • Lantionpohjan anatomia ja fysiologia
  • Lantionpohjan merkitys hyvinvoinnille, terveydelle ja toimintakyvylle
  • Lantionpohjan toimintahäiriöt ja niiden ennaltaehkäisy
  • Lantionpohjan toimintahäiriöiden tutkiminen ja hoito

Prerequisites

Opintojakso soveltuu terveysalan opiskelijoille ja ammattilaisille.

Lähtötasovaatimuksena vähintään perusteet ihmisen anatomiasta ja fysiologiasta.

Assessment criteria

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Course info

Opintojakso koostuu itsenäisestä materiaaliin tutustumisesta, tallennetuista verkkoluennoista ja oppimistehtävistä. Voit edetä opintojaksolla omassa tahdissasi niin, että kaikki opintojakson oppimistehtävät on palautettu opintojakson suoritusajankohdan sisällä.

Opintojakso on laajuudeltaan 5 op, joka vastaa 5 x 27 h = 135 h opiskelijan työtä.

Opintojaksolla oppimista arvioidaan erilaisilla oppimistehtävillä, jotka voit suorittaa oman aikataulusi mukaisesti opintojakson suoritusajankohdan aikana.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.