Kesä | Täynnä
Opintojakson nimi Lantionpohjan toimintahäiriöt tutuksi
Opintojakson ajankohta 03.06.2024 - 31.07.2024
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Maiju Issakainen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 11.03.2024 - 19.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Lantionpohjan toimintahäiriöt tutuksi

03.06.2024 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

  • Osaat lantionpohjan anatomian ja fysiologian
  • Osaat tehdä johtopäätöksiä lantionpohjan merkityksestä osana hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä
  • Tunnistat lantionpohjan toimintahäiriöt ja osaat kuvata erilaisia menetelmiä niiden tutkimiseksi ja arvioimiseksi
  • Tiedät lantionpohjan toimintahäiriöiden hoidon eri menetelmiä ja osaat soveltaa niitä asiakasesimerkkeihin hyödyntäen näyttöön perustuvaa tietoa

Sisältö

Opintojaksolla saat tietoa lantionpohjan anatomista sekä toimivan lantionpohjan merkityksestä hyvinvoinnille, terveydelle ja toimintakyvylle. Opintojaksolla saat tietoa yleisimmistä lantionpohjan toimintahäiriöistä ja niiden tutkimisesta ja hoidosta.

  • Lantionpohjan anatomia ja fysiologia
  • Lantionpohjan merkitys hyvinvoinnille, terveydelle ja toimintakyvylle
  • Lantionpohjan toimintahäiriöt ja niiden ennaltaehkäisy
  • Lantionpohjan toimintahäiriöiden tutkiminen ja hoito

Edeltävyysehdot

Opintojakso soveltuu terveysalan opiskelijoille ja ammattilaisille.

Lähtötasovaatimuksena vähintään perusteet ihmisen anatomiasta ja fysiologiasta.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opintojakson tiedot

Opintojakso koostuu itsenäisestä materiaaliin tutustumisesta, tallennetuista verkkoluennoista ja oppimistehtävistä. Voit edetä opintojaksolla omassa tahdissasi niin, että kaikki opintojakson oppimistehtävät on palautettu opintojakson suoritusajankohdan sisällä.

Opintojakso on laajuudeltaan 5 op, joka vastaa 5 x 27 h = 135 h opiskelijan työtä.

Opintojaksolla oppimista arvioidaan erilaisilla oppimistehtävillä, jotka voit suorittaa oman aikataulusi mukaisesti opintojakson suoritusajankohdan aikana.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.