Summer | Full
Course name Specific Issues of Foster Care in Child Welfare
Course date 03.06.2024 - 31.07.2024
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Lauri Saarelainen, Sari Johansson
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 11.03.2024 - 19.05.2024
Implementation plan
Course enrolment info

Specific Issues of Foster Care in Child Welfare

03.06.2024 - 31.07.2024

Course description

Osaamistavoitteet

  • Syventää osaamista lastensuojelun sijaishuollossa olevien lasten psyykkisestä oireilusta ja traumataustasta ja niiden näkymisestä laitoshuollon arjessa
  • Syventää osaamista sijaishuollon lasten ja nuorten sosiaalipedagogisesta ja terapeuttisesta kuntoutuksesta laitoshuollon arjessa
  • Perehdyttää erityisesti luonto- ja eläinavusteisiin menetelmien käyttöön lastensuojelun sijaishuollossa

Sisältö

  • Lastensuojelun sijaishuollossa (erityisesti laitoshuollossa) olevien lasten ja nuorten psyykkiset haasteet ja psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseen laitoshuollon arjessa
  • Traumatisoimisen ja traumataustaisen lapsen ja nuorten huominen laitoshuollon arjessa
  • Luonto- ja eläinavusteiset menetelmät lastensuojelun laitoshuollossa
  • Nuorten kokemukset arjen tuesta lastensuojelun laitoksessa

Assessment criteria

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Jokaiseen tämän opintojakson aihealueeseen kuuluu itsenäisesti opiskeltavana materiaalina videoita, podcasteja sekä aihealueen teemaan liittyvää kirjallisuutta. Materiaalit löytyvät jokaisesta osiosta samoin, kun osioon kuuluva oppimistehtävä.

Suoritat opintojakson osiot siinä järjestyksessä, kun ne on oppimisympäristöön sijoitettu. Etenet aiheissa videoiden, podcastien, kirjallisuuden ja oppimistehtävien avulla. Seuraavan osion tehtävänpalautusalue aukeaa aina sen jälkeen, kun olet palauttanut edellisen osion oppimistehtävän. Opintojakson laajuus on 5 op, mikä tarkoittaa käytännössä 135 tunnin työpanosta. Eri osioiden arvioidaan vievän työskentely aikaa seuraavasti: Osio 1, 54 h; Osio 2, 40 h; Osio 3, 25 h; Osio 4, 13 h; Osio 5, 3 h

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.