Kesä | Täynnä
Opintojakson nimi Lastensuojelun sijaishuollon erityiskysymykset
Opintojakson ajankohta 03.06.2024 - 31.07.2024
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Lauri Saarelainen, Sari Johansson
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 11.03.2024 - 19.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Lastensuojelun sijaishuollon erityiskysymykset

03.06.2024 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

  • Syventää osaamista lastensuojelun sijaishuollossa olevien lasten psyykkisestä oireilusta ja traumataustasta ja niiden näkymisestä laitoshuollon arjessa
  • Syventää osaamista sijaishuollon lasten ja nuorten sosiaalipedagogisesta ja terapeuttisesta kuntoutuksesta laitoshuollon arjessa
  • Perehdyttää erityisesti luonto- ja eläinavusteisiin menetelmien käyttöön lastensuojelun sijaishuollossa

Sisältö

  • Lastensuojelun sijaishuollossa (erityisesti laitoshuollossa) olevien lasten ja nuorten psyykkiset haasteet ja psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseen laitoshuollon arjessa
  • Traumatisoimisen ja traumataustaisen lapsen ja nuorten huominen laitoshuollon arjessa
  • Luonto- ja eläinavusteiset menetelmät lastensuojelun laitoshuollossa
  • Nuorten kokemukset arjen tuesta lastensuojelun laitoksessa

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Jokaiseen tämän opintojakson aihealueeseen kuuluu itsenäisesti opiskeltavana materiaalina videoita, podcasteja sekä aihealueen teemaan liittyvää kirjallisuutta. Materiaalit löytyvät jokaisesta osiosta samoin, kun osioon kuuluva oppimistehtävä.

Suoritat opintojakson osiot siinä järjestyksessä, kun ne on oppimisympäristöön sijoitettu. Etenet aiheissa videoiden, podcastien, kirjallisuuden ja oppimistehtävien avulla. Seuraavan osion tehtävänpalautusalue aukeaa aina sen jälkeen, kun olet palauttanut edellisen osion oppimistehtävän. Opintojakson laajuus on 5 op, mikä tarkoittaa käytännössä 135 tunnin työpanosta. Eri osioiden arvioidaan vievän työskentely aikaa seuraavasti: Osio 1, 54 h; Osio 2, 40 h; Osio 3, 25 h; Osio 4, 13 h; Osio 5, 3 h

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.