Non-stop
Course name Lean Management
Course date 01.09.2024 - 31.07.2025
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Hospitality Management HUB, Business HUB
Teacher Suuronen Niina
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.08.2024 - 30.06.2025
Implementation plan
Course enrolment info

Lean Management

01.09.2024 - 31.07.2025

Course description

Lean on maailman laajimmalle levinnein johtamisfilosofia. Lean-osaajilla riittää kysyntää toimialasta riippumatta. Pohjimmiltaan lean on ajattelu- ja johtamistapa, jonka soveltamisella voidaan saavuttaa huomattavaa kilpailukyvyn ja tuottavuuden parantamista. Leanin keskeisenä periaatteena on jatkuvan parantamisen ajatusmallin tuominen organisaation jokapäiväiseen toimintaan. Tulokset näkyvät tehokkaampina tuotanto- ja palveluprosesseina sekä konkreettisina tuloksina, mm. laadun ja asiakastyytyväisyyden parantuessa. Tällä opintojaksolla opit lean-johtamisen perusteet, tutustut tärkeimpiin lean -työkaluihin ja -menetelmiin ja opit soveltamaan niitä organisaatioiden johtamisessa ja kehittämisessä. Kurssi sisältää myös paljon käytännön esimerkkejä leanin soveltamisesta eri organisaatioissa.

Keskeinen sisältö

 • lean johtamisfilosofiana
 • tärkeimmät lean -työkalut ja -menetelmät
 • lean -työkalujen ja -menetelmien soveltaminen

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0 – 5

 • Opintojaksoon sisältyvä tentti avautuu suoritettavaksi sen jälkeen, kun opiskelija on suorittanut muut tehtävät. Tentin voi uusia kaksi kertaa, suorituskertojen välillä on neljän päivän lisäopiskeluaika.
 • Opintojaksolle on määritelty yhteensä kuusi suorituspäivämäärää, mihin mennessä tehdyt suoritukset arvioidaan kolmen viikon sisällä ko. päivämäärästä. Syksyllä 2024 päivämäärät ovat 27.10. ja 15.12. Keväällä ja kesällä 2025 päivämäärät ovat 28.2., 13.4. ja 18.5. ja 31.7.

Course way of working and time table

100% verkko-opinnot (Moodle)

 • Opintojakso suoritetaan omassa tahdissa Moodlen oppimisympäristössä. Opintojakson Moodle-alusta avautuu 1.9.2024.
 • Opintojaksolle voi kirjautua milloin tahansa opintojakson toteutusaikana, kuitenkin viimeistään 15.7.2025.
 • Opintojakson suorittamiseen on hyvä varata noin kaksi kuukautta aikaa.

Course info

Kirjallisuus

 • Moodleen koostettu luentomateriaali
 • uusia teemaan liittyviä kansainvälisiä ja kotimaisia artikkeleita, verkkosivustoja ja yritysesimerkkejä (tiedot löytyvät opintojaksolta Moodlesta)
 • kirjallisuusluettelo omatoimisen opiskelun tueksi
 • Suositellaan luettavaksi: Modig, Niklas ja Åhlström, Pär: Tätä on Lean. Rheologica Publishing 2013.

Course enrolment info

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.