Non-stop
Kursnamn Lean-johtamisen perusteet
Kursdatum 01.09.2024 - 31.07.2025
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Turism och kosthåll HUB, Business HUB
Lärare Suuronen Niina
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.08.2024 - 30.06.2025
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Lean-johtamisen perusteet

01.09.2024 - 31.07.2025

Beskrivning

Lean on maailman laajimmalle levinnein johtamisfilosofia. Lean-osaajilla riittää kysyntää toimialasta riippumatta. Pohjimmiltaan lean on ajattelu- ja johtamistapa, jonka soveltamisella voidaan saavuttaa huomattavaa kilpailukyvyn ja tuottavuuden parantamista. Leanin keskeisenä periaatteena on jatkuvan parantamisen ajatusmallin tuominen organisaation jokapäiväiseen toimintaan. Tulokset näkyvät tehokkaampina tuotanto- ja palveluprosesseina sekä konkreettisina tuloksina, mm. laadun ja asiakastyytyväisyyden parantuessa. Tällä opintojaksolla opit lean-johtamisen perusteet, tutustut tärkeimpiin lean -työkaluihin ja -menetelmiin ja opit soveltamaan niitä organisaatioiden johtamisessa ja kehittämisessä. Kurssi sisältää myös paljon käytännön esimerkkejä leanin soveltamisesta eri organisaatioissa.

Keskeinen sisältö

 • lean johtamisfilosofiana
 • tärkeimmät lean -työkalut ja -menetelmät
 • lean -työkalujen ja -menetelmien soveltaminen

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0 – 5

 • Opintojaksoon sisältyvä tentti avautuu suoritettavaksi sen jälkeen, kun opiskelija on suorittanut muut tehtävät. Tentin voi uusia kaksi kertaa, suorituskertojen välillä on neljän päivän lisäopiskeluaika.
 • Opintojaksolle on määritelty yhteensä kuusi suorituspäivämäärää, mihin mennessä tehdyt suoritukset arvioidaan kolmen viikon sisällä ko. päivämäärästä. Syksyllä 2024 päivämäärät ovat 27.10. ja 15.12. Keväällä ja kesällä 2025 päivämäärät ovat 28.2., 13.4. ja 18.5. ja 31.7.

Arbetsformer och schemaläggning

100% verkko-opinnot (Moodle)

 • Opintojakso suoritetaan omassa tahdissa Moodlen oppimisympäristössä. Opintojakson Moodle-alusta avautuu 1.9.2024.
 • Opintojaksolle voi kirjautua milloin tahansa opintojakson toteutusaikana, kuitenkin viimeistään 15.7.2025.
 • Opintojakson suorittamiseen on hyvä varata noin kaksi kuukautta aikaa.

Info

Kirjallisuus

 • Moodleen koostettu luentomateriaali
 • uusia teemaan liittyviä kansainvälisiä ja kotimaisia artikkeleita, verkkosivustoja ja yritysesimerkkejä (tiedot löytyvät opintojaksolta Moodlesta)
 • kirjallisuusluettelo omatoimisen opiskelun tueksi
 • Suositellaan luettavaksi: Modig, Niklas ja Åhlström, Pär: Tätä on Lean. Rheologica Publishing 2013.

Anmälningsinformation

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.