Non-stop
Course name Business Opportunity Recognition - Entrepreneurship Coaching 1
Course date 01.09.2024 - 31.07.2025
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Business HUB
Teacher Pekkarinen Ulla
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.08.2024 - 15.07.2025
Course enrolment info

Business Opportunity Recognition - Entrepreneurship Coaching 1

01.09.2024 - 31.07.2025

Course description

Opiskelija tutkii ja testaa yritysidean liiketoimintamahdollisuuksia.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää liiketoimintaideoiden kehittämisen liiketoiminnalliset perusedellytykset
  • osaa kerätä ja analysoida asiakas- ja markkinatietoa
  • osaa tuottaa ja arvioida liikeideoita ja tutkia vaihtoehtoja niiden toteuttamiseen
  • osaa soveltaa liiketoimintaedellytyksiä ldean kaupallistamisessa
  • osaa esitellä tuote- ja palveluideansa lyhyesti ja ytimekkäästi.

Prerequisites

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: Hyväksytty – Hylätty

Opintojakso arvioidaan oppimispäiväkirjan perusteella.

Opintojakson tehtävien on suoritettuna viimeistään 31.7.2025 Opintosuorituksia arvioidaan opintorekisteriin kerran kuukaudessa.

Opiskelun aikana tulee tehdä yksi videotallenne tai on myös mahdollista tavata opettaja etäyhteydellä.

Course way of working and time table

100% verkko-opinnot (Moodle)

Opintojakso opiskellaan verkossa Moodle-oppimisympäristössä. Opintojakson voi opiskella itsenäisesti omaan tahtiin toteutusaikana 1.9.2024 –31.7.2025

Opiskelu sisältää mm. materiaaleihin perehtymistä, pitchaus-harjotuksen ja oppimispäiväkirjan.

Opintojakson työmäärä on noin 135 tuntia itsenäistä opiskelua.

Opintojaksolla käytetään oppimateriaaleina valmiita materiaaleja (esim. Moodle-oppimisympäristössä olevat verkkoaineistot, aiheeseen liittyvät artikkelit, podcastit, videot, verkkosivut).

 

Course enrolment info

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.