Non-stop
Opintojakson nimi Liiketoimintamahdollisuuden tunnistaminen – yPolku1
Opintojakson ajankohta 01.09.2024 - 31.07.2025
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Pekkarinen Ulla
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2024 - 15.07.2025
Ilmoittautumistiedot

Liiketoimintamahdollisuuden tunnistaminen – yPolku1

01.09.2024 - 31.07.2025

Opintojakson kuvaus

Opiskelija tutkii ja testaa yritysidean liiketoimintamahdollisuuksia.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää liiketoimintaideoiden kehittämisen liiketoiminnalliset perusedellytykset
  • osaa kerätä ja analysoida asiakas- ja markkinatietoa
  • osaa tuottaa ja arvioida liikeideoita ja tutkia vaihtoehtoja niiden toteuttamiseen
  • osaa soveltaa liiketoimintaedellytyksiä ldean kaupallistamisessa
  • osaa esitellä tuote- ja palveluideansa lyhyesti ja ytimekkäästi.

Edeltävyysehdot

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty – Hylätty

Opintojakso arvioidaan oppimispäiväkirjan perusteella.

Opintojakson tehtävien on suoritettuna viimeistään 31.7.2025 Opintosuorituksia arvioidaan opintorekisteriin kerran kuukaudessa.

Opiskelun aikana tulee tehdä yksi videotallenne tai on myös mahdollista tavata opettaja etäyhteydellä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100% verkko-opinnot (Moodle)

Opintojakso opiskellaan verkossa Moodle-oppimisympäristössä. Opintojakson voi opiskella itsenäisesti omaan tahtiin toteutusaikana 1.9.2024 –31.7.2025

Opiskelu sisältää mm. materiaaleihin perehtymistä, pitchaus-harjotuksen ja oppimispäiväkirjan.

Opintojakson työmäärä on noin 135 tuntia itsenäistä opiskelua.

Opintojaksolla käytetään oppimateriaaleina valmiita materiaaleja (esim. Moodle-oppimisympäristössä olevat verkkoaineistot, aiheeseen liittyvät artikkelit, podcastit, videot, verkkosivut).

 

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.