Non-stop | Full
Course name History of Tourism
Course date 09.01.2023 - 31.12.2024
Institution Kajaani University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Hospitality Management HUB
Teacher Mika Pietarinen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 30.11.2024
Course enrolment info

History of Tourism

09.01.2023 - 31.12.2024

Course description

Matkailun historian opintojaksolla tavoitteena on, että opiskelija tuntee matkailun historian vanhalta ajalta omaan aikaamme ja lisäksi hahmottaa matkailun tulevaisuutta.

Opintojakson keskeisenä sisältönä ovat matkailun historian aikakaudet ja tulevaisuus.

Assessment criteria

0 – 5

Course way of working and time table

Verkko-opintojakso, nonstop

Opintojakson voi suorittaa oman aikataulun mukaan.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.