Spring
Course name Media and communication in Health Promotion
Course date 13.03.2023 - 12.05.2023
Institution Metropolia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Johanna Manninen
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 26.02.2023
Implementation plan
Enrol

Media and communication in Health Promotion

13.03.2023 - 12.05.2023

Course description

Tavoitteet:

Opiskelijat

  • tuntevat ajankohtaiset viestinnän ja median teoriat ja menetelmät sekä niiden soveltamista käytännössä
  • tuntevat systemaattisen, näyttöön perustuvan terveysviestinnän teoriatiedon sekä tutustuvat erilaisiin terveyden edistämisen viestintämenetelmiin
  • osaavat soveltaa ja tuoda viestintä- ja mediatietoa terveyden edistämiseen

Sisältö:

Opintojakson teemat:

  • Median ja viestinnän rooli terveyden edistämisessä
  • Terveysviestinnän teoriat ja mallit
  • Mediateoriat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
  • Sosiaalisen median rooli terveyden edistämisessä
  • Medialukutaito ja -etiikka
  • Digitaaliset viestintätaidot terveyden edistämisen käytännön työssä

Assessment criteria

Hyväksytty/hylätty

Aktiivinen osallistuminen etätapaamisiin, verkkokeskusteluihin ja oppimistehtäviin. Oppimistehtävien palautus kunkin tehtävän palautuspäivämäärään mennessä. Oppimistehtävien hyväksytty suoritus tehtävänannon mukaisesti. Kurssin tehtävien suorittaminen hyäksytysti toteutusajan puitteissa.

 

Course way of working and time table

Verkkokurssi Moodlessa ajalla 13.3-12.5.2023 Orientaatiotapaaminen Zoom 13.3 klo 9.00-11.30 Zoom-luentotapaamisia noin 1-2 vkon välein. Itsenäistä työskentelyä Moodlessa tapaamisten ja kurssin moduulien/aihealueiden välillä. Etäkontakteihin Zoomissa suotavaa osallistua. Tapaamiset nauhoitetaan ja viedään Moodleen, jotta luennot voi katsoa jälkikäteen esim. esteen sattuessa.