Non-stop
Course name Getting to Know Mentoring
Course date 01.05.2024 - 31.12.2024
Institution Kajaani University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Tuula Rajander
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.05.2024 - 30.11.2024
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Getting to Know Mentoring

01.05.2024 - 31.12.2024

Course description

Tavoite

Osallistuja ymmärtää mentoroinnin merkityksen ja osaa hyödyntää sitä osaamisen kehittämisen menetelmänä. Osallistuja hallitsee mentoroinnin eri muodot ja osaa arvioida niiden hyödynnettävyyttä erilaisissa mentorointitilanteissa ja -suhteissa. Osallistuja kykenee arvioimaan ja soveltamaan erilaisia mentorointimenetelmiä eri mentorointitilanteissa ja -suhteissa. Osallistuja osaa analysoida laadukkaan mentorointiprosessin keskeisiä tekijöitä. Osallistuja osaa suunnitella mentorointiohjelman ja -prosessin.

Sisältö

Mentoroinnin tietoperusta Mentorointitavat ja -muodot Mentorointimenetelmät Mentoriohjelman järjestäminen

Prerequisites

Opintojakso soveltuu kaikille eikä edeltävyysehtoja ole.

Assessment criteria

Hylätty/Hyväksytty

Opintojakso on hyväksytty, kun osallistuja ymmärtää ja pystyy selittämään mentoroinnin merkityksen osaamisen kehittämisen menetelmänä ja hallitsee sen tietoperustaa. Hän hallitsee ja pystyy hyödyntämään mentoroinnin eri muotoja ja osaa arvioida niiden hyödynnettävyyttä erilaisissa mentorointitilanteissa ja -suhteissa. Opiskelija hallitsee erilaisia mentorointimenetelmiä ja pystyy hyödyntämään niitä työssään ja hän ymmärtää, pystyy selittämään ja osaa suunnitella laadukkaan mentorointiprosessin ja -ohjelman.

Course way of working and time table

Opintojakso suoritetaan itsenäisenä opiskeluna Reppu -verkko-oppimisympäristössä vuoden 2024 aikana. Opintojaksoon kuuluu monivalintatehtäviä sekä kokoava tehtävä, jonka arvioi opintojakson opettaja.

Opintojakso vastaa noin 135 tuntia opiskelijan omaa työtä (5 op).

Course enrolment info

Käytäthän ilmoittautumistiedoissa kotikoulusi sähköpostiosoitetta.