Non-stop | Täynnä
Opintojakson nimi Mentorointi tutuksi
Opintojakson ajankohta 01.05.2024 - 31.12.2024
Korkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Tuula Rajander
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.05.2024 - 30.11.2024
Ilmoittautumistiedot

Mentorointi tutuksi

01.05.2024 - 31.12.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoite

Osallistuja ymmärtää mentoroinnin merkityksen ja osaa hyödyntää sitä osaamisen kehittämisen menetelmänä. Osallistuja hallitsee mentoroinnin eri muodot ja osaa arvioida niiden hyödynnettävyyttä erilaisissa mentorointitilanteissa ja -suhteissa. Osallistuja kykenee arvioimaan ja soveltamaan erilaisia mentorointimenetelmiä eri mentorointitilanteissa ja -suhteissa. Osallistuja osaa analysoida laadukkaan mentorointiprosessin keskeisiä tekijöitä. Osallistuja osaa suunnitella mentorointiohjelman ja -prosessin.

Sisältö

Mentoroinnin tietoperusta Mentorointitavat ja -muodot Mentorointimenetelmät Mentoriohjelman järjestäminen

Edeltävyysehdot

Opintojakso soveltuu kaikille eikä edeltävyysehtoja ole.

Arviointikriteerit

Hylätty/Hyväksytty

Opintojakso on hyväksytty, kun osallistuja ymmärtää ja pystyy selittämään mentoroinnin merkityksen osaamisen kehittämisen menetelmänä ja hallitsee sen tietoperustaa. Hän hallitsee ja pystyy hyödyntämään mentoroinnin eri muotoja ja osaa arvioida niiden hyödynnettävyyttä erilaisissa mentorointitilanteissa ja -suhteissa. Opiskelija hallitsee erilaisia mentorointimenetelmiä ja pystyy hyödyntämään niitä työssään ja hän ymmärtää, pystyy selittämään ja osaa suunnitella laadukkaan mentorointiprosessin ja -ohjelman.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso suoritetaan itsenäisenä opiskeluna Reppu -verkko-oppimisympäristössä vuoden 2024 aikana. Opintojaksoon kuuluu monivalintatehtäviä sekä kokoava tehtävä, jonka arvioi opintojakson opettaja.

Opintojakso vastaa noin 135 tuntia opiskelijan omaa työtä (5 op).

Ilmoittautumistiedot

Käytäthän ilmoittautumistiedoissa kotikoulusi sähköpostiosoitetta.