Non-stop
Course name Study skills
Course date 27.05.2024 - 31.08.2024
Institution Tampere University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Outi Wallin
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 04.06.2024 - 18.06.2024
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Study skills

27.05.2024 - 31.08.2024

Course description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija • Tuntee ammattikorkeakouluopiskelun yleisiä edellytyksiä opiskelutaidoille • tunnistaa omaa tapaansa oppia ja opiskella sekä kehittää opiskelutaitojaan • osaa arvioida oman ajan käytön hallinnan ja itsensä johtamisen taitojaan • ymmärtää opiskeluhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja • osaa asettaa tavoitteita tasapainoisen opiskeluelämän rakentamiseen.

Assessment criteria

Hyväksytty Opiskelija tuntee ammattikorkeakouluopiskelun yleisiä edellytyksiä opiskelutaidoille. Hän on saanut valmiuksia arvioida omaa tapaansa oppia ja opiskella sekä kehittää opiskelutaitojaan. Opiskelija kykenee arvioimaan omia ajan käytön hallinnan ja itsensä johtamisen taitojaan sekä on vahvistanut ymmärrystään opiskeluhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Opiskelija on lisännyt ymmärrystään tasapainoisen opiskeluelämän rakentamisesta.

Hylätty Edellä mainitut kriteerit eivät täyty.

Course way of working and time table

Opetus ja opiskelu tapahtuu TUNI Moodle- toimintaympäristössä, josta ohjeet löytyvät. https://moodle.tuni.fi/course/view.php?id=43762 Opintoihin kuuluu oppimistehtäviä, joissa saat valmiuksia tunnistaa omaa tapaasi oppia ja opiskella sekä kehittää taitojasi opiskelijana ja harjoittelet ajan käytön hallintaa sekä itsesi johtamista.

Ei tenttejä. Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija on tehnyt opintojaksoon sisältyvät oppimistehtävät hyväksytysti.

Course enrolment info

Useimmissa AMKeissa pystyt ilmoittautumaan tälle TAMKin opintojaksolle suoraan oman kotikorkeakoulusi Pepistä hakemalla Tampereen ammattikorkeakoulun ristiinopiskelun tarjontaa. Tämä on opiskelijalle kätevämpi tapa ilmoittautua kuin campusonline.fi-portaalin verkkolomakkeet. Ethän kuitenkaan koskaan ilmoittaudu kahta kautta samalle kurssille!

  • Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.
  • Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.
  • TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.