Non-stop
Opintojakson nimi Opiskelutaidot
Opintojakson ajankohta 27.05.2024 - 31.08.2024
Korkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Outi Wallin
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 04.06.2024 - 18.06.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Opiskelutaidot

27.05.2024 - 31.08.2024

Opintojakson kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija • Tuntee ammattikorkeakouluopiskelun yleisiä edellytyksiä opiskelutaidoille • tunnistaa omaa tapaansa oppia ja opiskella sekä kehittää opiskelutaitojaan • osaa arvioida oman ajan käytön hallinnan ja itsensä johtamisen taitojaan • ymmärtää opiskeluhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja • osaa asettaa tavoitteita tasapainoisen opiskeluelämän rakentamiseen.

Arviointikriteerit

Hyväksytty Opiskelija tuntee ammattikorkeakouluopiskelun yleisiä edellytyksiä opiskelutaidoille. Hän on saanut valmiuksia arvioida omaa tapaansa oppia ja opiskella sekä kehittää opiskelutaitojaan. Opiskelija kykenee arvioimaan omia ajan käytön hallinnan ja itsensä johtamisen taitojaan sekä on vahvistanut ymmärrystään opiskeluhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Opiskelija on lisännyt ymmärrystään tasapainoisen opiskeluelämän rakentamisesta.

Hylätty Edellä mainitut kriteerit eivät täyty.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opetus ja opiskelu tapahtuu TUNI Moodle- toimintaympäristössä, josta ohjeet löytyvät. https://moodle.tuni.fi/course/view.php?id=43762 Opintoihin kuuluu oppimistehtäviä, joissa saat valmiuksia tunnistaa omaa tapaasi oppia ja opiskella sekä kehittää taitojasi opiskelijana ja harjoittelet ajan käytön hallintaa sekä itsesi johtamista.

Ei tenttejä. Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija on tehnyt opintojaksoon sisältyvät oppimistehtävät hyväksytysti.

Ilmoittautumistiedot

Useimmissa AMKeissa pystyt ilmoittautumaan tälle TAMKin opintojaksolle suoraan oman kotikorkeakoulusi Pepistä hakemalla Tampereen ammattikorkeakoulun ristiinopiskelun tarjontaa. Tämä on opiskelijalle kätevämpi tapa ilmoittautua kuin campusonline.fi-portaalin verkkolomakkeet. Ethän kuitenkaan koskaan ilmoittaudu kahta kautta samalle kurssille!

  • Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.
  • Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.
  • TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.