Non-stop
Course name A Valued Employee in Future Work Market
Course date 01.06.2024 - 31.12.2024
Institution Laurea University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Pasi Hario
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.05.2024 - 24.11.2024
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

A Valued Employee in Future Work Market

01.06.2024 - 31.12.2024

Course description

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • Jäsentää, kuvata ja sanoittaa omaa osaamistaan erilaisissa muodoissa
 • Arvioida työelämän osaamistarpeita ja tarkastella omaa osaamista suhteessa näihin tarpeisiin
 • Laatia työnhaun keskeisiä asiakirjoja osaamisperusteisesti (CV, työhakemus)

Opintojaksolla perehdytään kysymykseen:

 • Millaista on nykytyöelämä, millaista osaamista siellä edellytetään ja kuinka minun osaamiseni sopii sinne?

Opintojakso koostuu viidestä osiosta, joihin syvennytään podcastein, videoin ja interaktiivisin tehtävin.

 • Orientaatio Video: Osioon motivoiva ja sen sisällöstä kertova tervehdys Osion sisällöt ja oppimistavoitteet
 • Moduuli 1: Mitä kaikkea minä osaan? Video: Osaan motivoiva ja sen esittelevä tervehdys Peli: Tunnista osaamisen muodot Podcast: Millaisia erilaisia osaamisia työelämässä tarvitaan? Monivalintatesti podcastin teemoista Erilaiset osaamisen hankkimisen muodot Oppimistehtävä I: Tunnista ammatillinen osaaminen Oppimistehtävä II: Tunnista työelämätaidot
 • Moduuli 2: Mitä työmarkkinoilla tapahtuu? Video: Osaan motivoiva ja sen esittelevä tervehdys Peli: Järjestä työmarkkinoihin vaikuttaneet tapahtumat Podcast: Miten osaamistarpeet muuttuvat työmarkkinoilla? Monivalintatesti podcastin teemoista Kuvio ja esimerkit: Miltä työura voi näyttää? Pelillinen elementti: Testaa oma työskentelytyylisi Oppimistehtävä: Tunnista itselle sopivat työskentelytavat
 • Moduuli 3: Miten esittelen omaa osaamistani? Video: Osaan motivoiva ja sen esittelevä tervehdys Peli: Testaa CV-tietosi Podcast: Mitä kannattaa tietää rekrytoinnista? Monivalintatesti podcastin teemoista Oppimistehtävä I: Kokoa oma CV Oppimistehtävä II: Esitä osaamistasi visuaalisesti
 • Moduuli 4: Kuinka kerron osaamisestani tiettyyn työpaikkaan hakiessani? Video: Osaan motivoiva ja sen esittelevä tervehdys Peli: Yhdistä ominaisuudet ja esimerkit Podcast: Mihin rekrytoija kiinnittää huomiota työpaikkahakemuksissa? Vinkkikooste tiettyyn työpaikkaan hakemisesta Oppimistehtävä I: Räätälöi työhakemus Oppimistehtävä II: Harjoittele videohaastattelua Kokoava loppupohdinta: Mitä viet mukanasi tältä kurssilta?

Prerequisites

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa. Myös YAMK-opiskelija voi suorittaa opintojakson tai liittyä opintojaksoon sen sisältöihin perehtymiseksi, mutta opintojaksoa ei voi sisällyttää YAMK-tutkintoon.

Assessment criteria

 • Hyväksytty-hylätty
 • Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien palauttamista ja arvosteltavien tehtävien suorittamista vähintään 50 % oikeilla arvosanoilla.

Course way of working and time table

Sinulla on mahdollisuus suorittaa opinto omassa tahdissa Canvas-työtilassa aikavälillä 01.06.2024-31.12.2024.

Opinnon kaikki tehtävät on suoritettava Canvas alustalla ja pyydettävä suoritusmerkintää erillisellä tehtävällä viimeisessä moduulissa opinnon päättymispäivään mennessä.

Kesälomakaudella heinäkuussa ja vuodenvaihteen lomien aikana ei kirjata arviointeja. Lukukauden loppuun mennessä tehdyt suoritukset kirjataan kuluneelle lukukaudelle, 31.12. mennessä tehdyt syyslukukaudelle ja 31.7. mennessä tehdyt kevätlukukaudelle.

Course info

Mielekkään työuran rakennussarja on kolmesta opintojaksosta koostuva ilmainen 5 op:n verkkokurssikokonaisuus, joka on tarkoitettu kaikille itsensä ja työuransa kehittämisestä kiinnostuneille. Opintokokonaisuuden suoritettua saat valmiuksia toimia tulevaisuuden työelämässä ja suunnitella omaa työuraasi hyvinvoinnista tinkimättä. Kaikki opintojaksot ovat suoritettavissa itsenäisesti omaan tahtiin Laurean verkko-oppimisympäristössä Canvasissa.

Jokaiselle opintojaksolle on oma ilmoittautumisensa. Opintokokonaisuuden muut opintojaksot ovat

Itsensä johtamisen työkalut 2 op Mielekäs elämä, motivoiva työura 1 op

Course enrolment info

 • Ilmoittaudu ensisijaisesti oman korkeakoulusi opiskelijan työpöydän/Pakin/Pepin kautta.
 • Jos oma AMK:si ei vielä ole mukana ristiinopiskelupalvelussa, ilmoittaudu erillisellä lomakkeella.
 • Lisätietoja Laureaan saapuvalle ristiinopiskelijalle.
 • Ilmoittautumiseen liittyvät kyselyt aina: avoinamk@laurea.fi. Opintojakson vastuuopettaja vastaa vain opintojen sisältöön liittyviin kysymyksiin.

Kotikorkeakoulusi on Centria, HAMK, Humak, Karelia, Lapin AMK, TAMK, Turku AMK, VAMK tai XAMK

 • Ilmoittaudu kotikorkeakoulusi opiskelijan työpöydän (esim. Pakki/Peppi) kautta.
 • Näet ilmoittautumisen tilan suoraan HOPSillasi.

Opiskelet muussa korkeakoulussa

 • Ilmoittaudu erillisellä ilmoittautumislomakkeella.
 • Anna henkilötunnuksesi oikeassa muodossa.
 • Käytä kotikorkeakoulusi opiskelijasähköpostiosoitetta. Ilmoittautumisia henkilökohtaisilla sähköpostiosoitteilla ei käsitellä.
 • Laita itsellesi muistiin, mille opintojaksolle olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos olet estynyt osallistumasta, ole yhteydessä: avoinamk@laurea.f