Non-stop
Kursnamn Osaajana tulevaisuuden työmarkkinoilla (1.6.-31.12.2023)
Kursdatum 01.06.2023 - 31.12.2023
Yrkeshögskolan Laurea-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Pasi Hario
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 26.11.2023
Kursförverkligande
Anmälning

Osaajana tulevaisuuden työmarkkinoilla (1.6.-31.12.2023)

01.06.2023 - 31.12.2023

Beskrivning

Opintojakson aikana opiskelija perehtyy kattavasti aihealueen teorioihin podcastien, videoiden ja lyhyiden tekstien kautta.

Opintojaksolla perehdytään kysymykseen:

  • Millaista on nykytyöelämä, millaista osaamista siellä edellytetään ja kuinka minun osaamiseni sopii sinne?

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • Jäsentää, kuvata ja sanoittaa omaa osaamistaan erilaisissa muodoissa
  • Arvioida työelämän osaamistarpeita ja tarkastella omaa osaamista suhteessa näihin tarpeisiin
  • Laatia työnhaun keskeisiä asiakirjoja osaamisperusteisesti (CV, työhakemus)

Förkunskapskrav

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa. Myös YAMK-opiskelija voi suorittaa opintojakson tai liittyä opintojaksoon sen sisältöihin perehtymiseksi, mutta opintojaksoa ei voi sisällyttää YAMK-tutkintoon.

Bedömningskriterier

  • Hyväksytty-hylätty
  • Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien palauttamista ja arvosteltavien tehtävien suorittamista vähintään 50 % oikeilla arvosanoilla.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso on MOOC -tyyppinen eli ”Massive Open Online Course” verk­ko­poh­jai­nen opinto. Opinnot voit suorittaa omaan tahtiin verkko-op­pi­mi­sa­lus­tal­la ajasta ja paikasta riip­pu­mat­ta.

Info

Mielekkään työuran rakennussarja on kolmesta opintojaksosta koostuva ilmainen 5 op:n verkkokurssikokonaisuus, joka on tarkoitettu kaikille itsensä ja työuransa kehittämisestä kiinnostuneille. Opintokokonaisuuden suoritettua saat valmiuksia toimia tulevaisuuden työelämässä ja suunnitella omaa työuraasi hyvinvoinnista tinkimättä. Kaikki opintojaksot ovat suoritettavissa itsenäisesti omaan tahtiin Laurean verkko-oppimisympäristössä Canvasissa.

Jokaiselle opintojaksolle on oma ilmoittautumisensa. Opintokokonaisuuden muut opintojaksot ovat

Itsensä johtamisen työkalut 2 op Mielekäs elämä, motivoiva työura 1 op