Non-stop
Course name Advanced course in Game Programming
Course date 06.02.2023 - 30.11.2023
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 28.08.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Advanced course in Game Programming

06.02.2023 - 30.11.2023

Course description

Tavoitteet:  Opintojakson tavoitteena on tutustua peliohjelmointiin edistyneimpiin aiheisiin Unity-pelimoottorin avulla. Tällaisia aiheita ovat mm. pelillistäminen, monipelit ja mobiilipelit. Sisältö:  • Tarvittaessa Unity-pelimoottorin ja C#-ohjelmointikielen kertausta • Tarvittaessa 2D- ja 3D-peliohjelmoinnin kertausta Unity-pelimoottorilla • Pelillistämisen idea ja käytännön esimerkkejä • Monipelien perusidea Unity-pelimoottorilla • Mobiilipelien perusidea Unity-pelimoottorilla Android-ympäristöön • Mahdollisia muita aiheita

Prerequisites

Peliohjelmoinnin perustiedot jollain pelimoottorilla (esim. Unity).

Assessment criteria

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

• Opintojakson suoritus perustuu hyväksytysti tehtyihin ohjelmointitehtäviin, joita opiskelija voi tehdä ja palauttaa täysin omaan tahtiinsa. Ohjelmointitehtäviä on kolme kappaletta. • Opintojako on suoritettu, kun kaikki tehtävät on hyväksytysti palautettu opintojakson Learn-alustalle. • Opintojakso ei sisällä tenttiä.

Course way of working and time table

Opintojako perustuu opettajan tekemään kirjalliseen materiaaliin, sekä opetusvideoihin. Ulkopuolista materiaalia ei välttämättä tarvita.

• Opiskelija voi edetä itsenäisesti täysin omaan tahtiinsa. Opintojakso on suoritettu, kun vaaditut tehtävät on hyväksytysti suoritettu ja palautettu opintojakson Learn-alustalle. • Opintojakso ei sisällä mitään aikaan tai paikkaan sidottuja elementtejä. • Kaikki tarvittava materiaali (oppikirja ja videot), ohjeistus ja tehtävät löytyvät opintojakson Learn-alustalta.

Course info

Koulutus alkaa 6.2.2023 ja sen jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson arvioitu suoritusaika on kolme (3) kuukautta.Viimeinen opintojen ilmoittautumispäivä on 28.8.2023.

Viimeinen nonstop-aloitus kesällä on 27.6. ja siihen on ilmoittauduttava viimeistään 25.6.2023. Kesällä opiskelijat pääsevät ilmoittautumaan opinnoille, mutta kesäajan poikkeuksien vuoksi opinnot alkavat 9.8.2023.