Non-stop
Course name Perioperative nursing -journey to the world of perioperative nurses
Course date 06.05.2024 - 31.08.2024
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Niina Keskinen ja Terhi Haapala
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 11.03.2024 - 31.07.2024
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Perioperative nursing -journey to the world of perioperative nurses

06.05.2024 - 31.08.2024

Course description

Opiskelija:

 • ymmärtää potilaan perioperatiivisen hoitopolun
 • osaa toimia perioperatiivisessa ympäristössä ja moniammatillisessa työryhmässä huomioiden potilaan yksilölliset tarpeet, eettisyyden ja kestävän kehityksen
 • tunnistaa perioperatiivisten sairaanhoitajien eri työtehtävät
 • osaa toimia aseptisesti ja potilasturvallisesti perioperatiivisen potilaan hoidon eri vaiheissa.
 • hallitsee perioperatiiviset hoitotyön menetelmät ja potilaan seurannan.

Sisältö:

 • Leikkaukseen valmistautuminen
 • Perioperatiivisten sairaanhoitajien työtehtävät
 • Leikkaus- ja anestesiaosasto työympäristönä
 • Potilasturvallisuus ja työturvallisuus perioperatiivisessa hoitotyössä
 • Aseptinen työskentely perioperatiivisessa hoitotyössä
 • Yleisimmät leikkaustekniikat, instrumentit ja laitteet
 • Yleisimmät anestesiamuodot ja anestesian aikainen valvonta
 • Yleisimmät perioperatiivisessa hoitotyössä käytettävät lääkkeet
 • Heräämöhoitotyö

Prerequisites

Ei edeltävyysehtoja.

Assessment criteria

Hyväksytty / hylätty.

Course way of working and time table

 • Opintojakson voi suorittaa 6.5-31.8 2024 välisenä aikana.
 • Itsenäisesti suorittava opintojakso, joka ei sisällä webinaareja tai ryhmätehtäviä
 • Opintojakso sisältää eri teemoja, joihin sisältyy nauhoitettuja luentoja ja osaamistehtäviä.
 • Opettajat arvioivat tehtäviä kolme kertaa jakson aikana: 3.6., 5.8 ja 31.8 2024. Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet kaikki verkkokurssin osiot, saavat suoritusmerkinnän yllä olevien arviointipäivämäärien jälkeen.

Course info

Osaamistehtävien suorittaminen on helpompaa tietokoneella.

Course additional info

Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijat: tentti koululla erikseen sovittuna aikana. Opiskelijat osallistuvat opintojakson simulaatioihin koululla.

Course enrolment info

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 11.3.2024 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 11th March at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).