Non-stop
Course name Projects and financial planning
Course date 01.08.2023 - 31.07.2024
Institution HUMAK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Jenny Honka
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 07.08.2023 - 22.05.2024
Enrol
Course enrolment info

Projects and financial planning

01.08.2023 - 31.07.2024

Course description

Projektit ja talous -opintojakso (linkki Humakin verkkokauppaan) on sinulle, mikäli kaipaat projektimaista otetta työhösi tai projektinhallinnan perusteiden osaamista!

Opintojaksolla selvität, miten projekteja suunnitellaan, budjetoidaan ja miten niihin haetaan rahoitusta. Lisäksi hahmotat, minkälaista projektimainen työ on omalla alallasi, mitä vaiheita projektin toteutukseen liittyy ja mitä osaamista ja työkaluja projektityö sinulta edellyttää.

Sisältö

 • projektisuunnitelma ja -hallinta
 • projektin talous
 • projektityö ja -työkalut
 • projektin viestintä ja vaikuttavuuden arviointi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää projektien merkityksen oman alansa toimintakentällä
 • ymmärtää projektin toteutuksen vaiheet
 • osaa laatia projektille realistisen talousarvion
 • tuntee projektien erilaisia rahoitusmuotoja
 • osaa käyttää projektinhallinnan työkaluja

Kohderyhmä

Projektit ja talous toteutetaan kokonaisuudessaan verkossa ja se soveltuu korkeakouluopiskelijoille tai muille vasta projektitoimintaan perehtyville osallistujille, jotka kykenevät itsenäiseen verkko-opiskeluun. Noin kerran kuukaudessa järjestetään verkkowebinaari, joka pohjautuu monialaiselle yhteistyöskentelylle. Opintojaksolla on hieno mahdollisuus verkostoitua tulevaisuuden tekijöiden kesken!

Assessment criteria

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty–hylätty. Arviointi perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin. Opiskelijan tulee osoittaa hallitsevansa vähintään 40 % asetetuista opintojakson tavoitteista, jotta opintosuoritus voidaan katsoa suoritetuksi. Automaattisesti arvioitavista tehtävistä ei tule erillistä palautetta. Opiskelijat kommentoivat ja vertaisarvioivat toistensa tekemiä soveltavia tehtäviä. Itsearviointiin ohjataan tehtävissä.

Course way of working and time table

Opintojakso suoritetaan omaan tahtiin verkossa. Opintojakso koostuu erilaisista verkkomateriaaleista ja tehtävistä (yksilö- ja pienryhmätehtäviä). Kaikki opintojaksolla tarvittava materiaali (videot, blogit yms.) löytyy Hoodle-alustalta sähköisessä muodossa.

Course enrolment info

Non-stop-opintojaksoilla ilmoittautumiset käsitellään mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta. Kun ilmoittautuminen on käsitelty, saat sähköpostitse kirjautumisohjeet Humakin järjestelmiin. Löydät opintojakson suoritusohjeet verkko-oppimisympäristöstä.

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.

 • Lomakkeet ovat avoinna vain ilmoittautumisaikana – muista siis ilmoittautua ajoissa!
 • Täytä sähköpostiosoitteesi huolellisesti.
 • Kun olet lähettänyt lomakkeen, saat vahvistuksen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. (Tarkista myös roskapostikansio ja ole tarvittaessa yhteydessä sähköpostitse: avoinamk@humak.fi.)
 • Jälki-ilmoittautumisia ei valitettavasti voida ottaa vastaan.

Huom.! Mikäli kotikorkeakoulusi on HAMK, Turun AMK tai XAMK, käytä ristiinopiskelupalvelua (ripa). Lisätiedot ja tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen saat korkeakoulustasi. Ripasta löydät tietoa myös CampusOnline-sivulta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.