Spring
Course name Nurse´s e-practise
Course date 01.01.2024 - 24.05.2024
Institution Kajaani University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Jaana Kemppainen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.01.2024 - 15.04.2024
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Nurse´s e-practise

01.01.2024 - 24.05.2024

Course description

Tavoitteet:

 • Hallitset ammatillisen vuorovaikutuksen erilaisten asiakkaiden kanssa etähoitotyössä
 • Osaat toteuttaa hoidon tarpeen arviointia ja potilasohjausta etäyhteydessä
 • Osaat noudattaa tietosuojan ja tietoturvan vaatimuksia erilaisissa etähoitotyön ympäristöissä
 • Osaat käyttää erilaisia etätyöskentelyssä käytettäviä välineitä ja sovelluksia sekä tunnistat erilaiset vuorovaikutuskanavat asiakkaan etähoidossa
 • Tunnistat kansalaisen / potilaan osaamisvaatimuksia ja valmiuksia etäyhteyksien käyttöön
 • Tunnistat ammattilaisen osaamisvaatimukset etätyövälineiden käytössä
 • Perehdyt sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuuden arvioinnin käsitteisiin ja osaat arvioida asiakkaan palveluprosessia
 • Osaat arvioida ja kehittää omaa sairaanhoitajan etävastaanottotoiminnassa tarvittavaa osaamista

Sisältö:

 • Asiakaslähtöisyys etävastaanotolla
 • Eettisyys etävastaanottotyössä
 • Tietoturva-tietosuoja
 • Etätyön välineet ja monikanavaisuus
 • Hoitotyö etäympäristössä
 • Asiakaslähtöisten sähköisten terveyspalvelujen vaikuttavuuden arviointi
 • Itsearviointi sairaanhoitajan etävastaanottotyössä tarvittavasta osaamisesta

Prerequisites

Sairaanhoitajakoulutuksen perusopinnot suoritettu.

Assessment criteria

Hyväksytty / hylätty

Course way of working and time table

Itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot omaan tahtiin, nonstop.