Våren
Kursnamn Sairaanhoitajan etävastaanotto
Kursdatum 01.01.2024 - 24.05.2024
Yrkeshögskolan Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Jaana Kemppainen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.01.2024 - 15.04.2024
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Sairaanhoitajan etävastaanotto

01.01.2024 - 24.05.2024

Beskrivning

Tavoitteet:

 • Hallitset ammatillisen vuorovaikutuksen erilaisten asiakkaiden kanssa etähoitotyössä
 • Osaat toteuttaa hoidon tarpeen arviointia ja potilasohjausta etäyhteydessä
 • Osaat noudattaa tietosuojan ja tietoturvan vaatimuksia erilaisissa etähoitotyön ympäristöissä
 • Osaat käyttää erilaisia etätyöskentelyssä käytettäviä välineitä ja sovelluksia sekä tunnistat erilaiset vuorovaikutuskanavat asiakkaan etähoidossa
 • Tunnistat kansalaisen / potilaan osaamisvaatimuksia ja valmiuksia etäyhteyksien käyttöön
 • Tunnistat ammattilaisen osaamisvaatimukset etätyövälineiden käytössä
 • Perehdyt sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuuden arvioinnin käsitteisiin ja osaat arvioida asiakkaan palveluprosessia
 • Osaat arvioida ja kehittää omaa sairaanhoitajan etävastaanottotoiminnassa tarvittavaa osaamista

Sisältö:

 • Asiakaslähtöisyys etävastaanotolla
 • Eettisyys etävastaanottotyössä
 • Tietoturva-tietosuoja
 • Etätyön välineet ja monikanavaisuus
 • Hoitotyö etäympäristössä
 • Asiakaslähtöisten sähköisten terveyspalvelujen vaikuttavuuden arviointi
 • Itsearviointi sairaanhoitajan etävastaanottotyössä tarvittavasta osaamisesta

Förkunskapskrav

Sairaanhoitajakoulutuksen perusopinnot suoritettu.

Bedömningskriterier

Hyväksytty / hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot omaan tahtiin, nonstop.