Spring
Course name Nursing of Sexual violence victims
Course date 11.03.2024 - 10.05.2024
Institution Metropolia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Maarit Sinisaari-Eskelinen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 23.11.2023 - 29.02.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Nursing of Sexual violence victims

11.03.2024 - 10.05.2024

Course description

Tavoitteet:

 • Opiskelija ymmärtää, mitä on seksuaalisuutta loukkaava väkivalta ja sen eri ulottuvuudet.
 • Opiskelija on tietoinen seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa koskevasta lainsäädännöstä sekä rikosprosessin kulusta.
 • Opiskelija tuntee seksuaalista väkivaltaa kohdanneen hoidon periaatteet ja tietää seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan vaikutukset ja seuraukset sitä kohdanneelle.
 • Opiskelija tietää sensitiivisen asiakastyön periaatteet.
 • Opiskelija tietää keskeiset asiat seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kohdanneen asiakkaan hoidossa ja niiden vaikutusten huomioimisen myös työntekijän näkökulmasta, sekä työntekijän jaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyvät periaatteet.
 • Opiskelija tuntee seksuaalisuutta loukkaavaan väkivallan ehkäisyn periaatteet sekä ennaltaehkäisyssä käytettäviä seksuaalikasvatuksen periaatteita, menetelmiä sekä seksuaalikasvatuksen eettisen säännöstön.

Sisältö:

 • Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta, siihen liittyvät käsitteet sekä väkivallan yleisyys.
 • Seksuaalisuutta loukkaavaan väkivaltaan liittyvä lainsäädäntö ja rikosprosessi.
 • Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan seuraukset väkivaltaa kohdanneelle sekä väkivaltaa kohdanneen sensitiivinen hoito ja siinä huomioitavat asiat.
 • Työntekijän osaaminen, jaksaminen ja työnhyvinvointi
 • Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ehkäisy ja siinä käytettäviä menetelmiä.

Assessment criteria

Hyväksytty / hylätty

Jokainen tehtävä on palautettu kyseisen tehtävän palautuspäivään mennessä. HUOM! tarkista tehtävien yksilölliset palautusajat ja tehtävien ohjeet.

Course way of working and time table

Moodle- työtila aukeaa tutustuttavaksi 2.10.2023.Varaa aikaa tutustuaksesi opintojakson suorituksiin jo etukäteen. Tehtävät tehdään numerojärjestyksessä. Viimeinen tehtävä ( tehtävä 5) tulee olla valmiina 29.4.2024 mennessä.

Tehtävien palautusaikataulu: Tarkista tehtävien päivämäärät ennen opintojen alkua.

 1. tehtävä 250.3.2024
 2. tehtävä 08.04.2024
 3. tehtävä 15.04.2024
 4. tehtävä 22.04.2024
 5. tehtävä 29.04.2024

 

Course info

Verkkotyöskentely. Itsenäinen opiskelu ja opintoihin liittyvät yksilö- ja ryhmätehtävät Tehtävä 4 on ryhmätehtävä. Ryhmät muodostetaan kun tehtävä 1 on palautettu.

Course additional info

Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 11.03.2024 Opintojaksolle täytyy kirjautua ja ensmmäinen tehtävä palautettava 25.3.2024 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.

Tehtävien palautusalustat avautuvat numerojärjestyksessä alkaen. Tehtävä 1 tulee olla suoritettuna ennen kuin opinnoissa voi edetä seuraavaan tehtävään. Tehtävät tehdään numerojärjestykssä ja viimeinen, viides ,sulkeutuu 29.04.2024 arviointia varten, jolloin opintojakson opiskelu päättyy. Myöhästyneitä tehtäviä ei vastaanoteta, vaan opiskelijan katsotaan keskeyttäneen opintojakson suorittamisen.

Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 10.05.2024 mennessä.