Syksy
Opintojakson nimi Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoito
Opintojakson ajankohta 12.09.2022 - 09.12.2022
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Maarit Sinisaari-Eskelinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 04.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoito

12.09.2022 - 09.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

 • Opiskelija ymmärtää, mitä on seksuaalisuutta loukkaava väkivalta ja sen eri ulottuvuudet.
 • Opiskelija on tietoinen seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa koskevasta lainsäädännöstä sekä rikosprosessin kulusta.
 • Opiskelija tuntee seksuaalista väkivaltaa kohdanneen hoidon periaatteet ja tietää seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan vaikutukset ja seuraukset sitä kohdanneelle.
 • Opiskelija tietää sensitiivisen asiakastyön periaatteet.
 • Opiskelija tietää keskeiset asiat seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kohdanneen asiakkaan hoidossa ja niiden vaikutusten huomioimisen myös työntekijän näkökulmasta, sekä työntekijän jaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyvät periaatteet.
 • Opiskelija tuntee seksuaalisuutta loukkaavaan väkivallan ehkäisyn periaatteet sekä ennaltaehkäisyssä käytettäviä seksuaalikasvatuksen periaatteita, menetelmiä sekä seksuaalikasvatuksen eettisen säännöstön.

Sisältö:

 • Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta, siihen liittyvät käsitteet sekä väkivallan yleisyys.
 • Seksuaalisuutta loukkaavaan väkivaltaan liittyvä lainsäädäntö ja rikosprosessi.
 • Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan seuraukset väkivaltaa kohdanneelle sekä väkivaltaa kohdanneen sensitiivinen hoito ja siinä huomioitavat asiat.
 • Työntekijän osaaminen, jaksaminen ja työnhyvinvointi
 • Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ehkäisy ja siinä käytettäviä menetelmiä.

Arviointikriteerit

Hyväksytty / hylätty

Jokainen tehtävä on palautettu kyseisen tehtävän palautuspäivään mennessä. HUOM! tarkista tehtävien yksilölliset palautusajat ja tehtävien ohjeet.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Moodle- työtila sekä tehtävä 1. aukeaa 12.9.2022. Tehtävät tehdään numerojärjestyksessä. Viimeinen tehtävä ( tehtävä 5) tulee olla valmiina 14.11.2022. mennessä.

Tehtävä 1: 12.9.2022 – 26.9.2022 Tehtävät 2 – 5 aukeavat 3.10.2022

Tehtävien viimeinen palautuspäivä on:

 • 1. tehtävän palautus 26.9.
 • 2. tehtävän palautus 10.10.
 • 3. tehtävän palautus 24.10.
 • 4. tehtävän palautus 7.11.
 • 5. tehtävän palautus 14.11.
 • 9.12.2022 arvosanat viimeistään.