Fall
Course name Investment Basics
Course date 01.09.2024 - 31.08.2023
Institution Turku University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Business HUB
Teacher Sami Nummela
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.06.2024 - 31.08.2024
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Investment Basics

01.09.2024 - 31.08.2023

Course description

Sisältö

Perehdytäään ajankohtaisiin sijoitusmahdollisuuksiin, esimerkiksi pörssilistatut, listautuvat tai listaamattomat osakkeet, sijoitusrahastot (esimerkiksi indeksi- ja ETF-rahastot) ja kiinteistösijoittaminen. Sijoittamiseen liittyvät tuotot, kulut ja riskit.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa arvioida erilaisia sijoitusmahdollisuuksia. Hän osaa hankkia sijoitusta koskevaa tietoa ja hyödyntää tätä tietoa menestyksellisen sijoittamisen kannalta.

Assessment criteria

Kurssille aktiivinen osallistuminen, kurssin oppimistehtävät. Arvioinnin ja kurssisuorituksen saa, kun kaikki oppimistehtävät ja oppimispäiväkirja on palautettu.

 •  H-5
  • 0 =Opiskelija ei osallistu opetukseen, tai kurssitehtäviä tai oppimispäiväkirjta palauttamatta.
  • 1-2 = Opiskelija osallistuu opetukseen, sekä palauttaa kurssitehtävät joiden taso ei ole riittävä suhteessa kurssin vaatimustasoon.
  • 3-4 = Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen, sekä palauttaa kurssitehtävät, jotka ovat hyvin (3) tai erittäin hyvin (4) tehtyjä.
  • 5 = Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen, sekä palauttaa kurssitehtävät, jotka ovat erinomaisesti tehtyjä ja osoittavat syvällistä perehtyneisyyttä opintojakson teemoihin.

Course way of working and time table

Ajoitus (Teams-verkkotapaamiset, linkki ilmoitetaan oppimisalustassa):

Jokaiseen tapaamiseen osallistuminen ei ole pakollista, mutta kurssin sujumisen kannalta olisi hyvä osallistua vähintään 4 kertaa. Kurssitehtävät ilmoitetaan kontaktikerroilla. Ne ovat oppimisalustassa tehtävissä, vaikka ei pääsisi etätapaamiseen.

Course enrolment info

Kiintiöt

 • CampusOnline: 30 paikkaa
 • Turun AMK:n tutkinto- ja polkuopiskelijat: 30 paikkaa

 

Centrian, Humakin, KAMKin, Lapin AMK:n, Laurean, TAMKin, Turku AMK:n, VAMKin ja XAMKin opiskelija, ilmoittaudu Pepissä/Pakissa