Syksy
Opintojakson nimi Sijoittamisen perusteet
Opintojakson ajankohta 01.09.2024 - 31.08.2023
Korkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Sami Nummela
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.06.2024 - 31.08.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Sijoittamisen perusteet

01.09.2024 - 31.08.2023

Opintojakson kuvaus

Sisältö

Perehdytäään ajankohtaisiin sijoitusmahdollisuuksiin, esimerkiksi pörssilistatut, listautuvat tai listaamattomat osakkeet, sijoitusrahastot (esimerkiksi indeksi- ja ETF-rahastot) ja kiinteistösijoittaminen. Sijoittamiseen liittyvät tuotot, kulut ja riskit.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa arvioida erilaisia sijoitusmahdollisuuksia. Hän osaa hankkia sijoitusta koskevaa tietoa ja hyödyntää tätä tietoa menestyksellisen sijoittamisen kannalta.

Arviointikriteerit

Kurssille aktiivinen osallistuminen, kurssin oppimistehtävät. Arvioinnin ja kurssisuorituksen saa, kun kaikki oppimistehtävät ja oppimispäiväkirja on palautettu.

 •  H-5
  • 0 =Opiskelija ei osallistu opetukseen, tai kurssitehtäviä tai oppimispäiväkirjta palauttamatta.
  • 1-2 = Opiskelija osallistuu opetukseen, sekä palauttaa kurssitehtävät joiden taso ei ole riittävä suhteessa kurssin vaatimustasoon.
  • 3-4 = Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen, sekä palauttaa kurssitehtävät, jotka ovat hyvin (3) tai erittäin hyvin (4) tehtyjä.
  • 5 = Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen, sekä palauttaa kurssitehtävät, jotka ovat erinomaisesti tehtyjä ja osoittavat syvällistä perehtyneisyyttä opintojakson teemoihin.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Ajoitus (Teams-verkkotapaamiset, linkki ilmoitetaan oppimisalustassa):

Jokaiseen tapaamiseen osallistuminen ei ole pakollista, mutta kurssin sujumisen kannalta olisi hyvä osallistua vähintään 4 kertaa. Kurssitehtävät ilmoitetaan kontaktikerroilla. Ne ovat oppimisalustassa tehtävissä, vaikka ei pääsisi etätapaamiseen.

Ilmoittautumistiedot

Kiintiöt

 • CampusOnline: 30 paikkaa
 • Turun AMK:n tutkinto- ja polkuopiskelijat: 30 paikkaa

 

Centrian, Humakin, KAMKin, Lapin AMK:n, Laurean, TAMKin, Turku AMK:n, VAMKin ja XAMKin opiskelija, ilmoittaudu Pepissä/Pakissa