Kesä
Opintojakson nimi Sijoittamisen perusteet
Opintojakson ajankohta 01.05.2023 - 31.08.2023
Korkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Sami Nummela
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 23.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Sijoittamisen perusteet

01.05.2023 - 31.08.2023

Opintojakson kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään ajankohtaisiin sijoitusmahdollisuuksiin, esimerkiksi pörssilistatut, listautuvat tai listaamattomat osakkeet, sijoitusrahastot (esimerkiksi indeksi- ja ETF-rahastot) ja kiinteistösijoittaminen. Sijoittamiseen liittyvät tuotot, kulut ja riskit.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa arvioida erilaisia sijoitusmahdollisuuksia. Hän osaa hankkia sijoitusta koskevaa tietoa ja hyödyntää tätä tietoa menestyksellisen sijoittamisen kannalta.

Arviointikriteerit

 • H-5
  • 0 = Opiskelija ei osallistu opetukseen, tai kurssitehtäviä palauttamatta.
  • 1-2 = Opiskelija osallistuu opetukseen, sekä palauttaa kurssitehtävät joiden taso ei ole riittävä suhteessa kurssin vaatimustasoon.
  • 3-4 = Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen, sekä palauttaa kurssitehtävät, jotka ovat hyvin tehtyjä.
  • 5 = Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen, sekä palauttaa kurssitehtävät, jotka ovat erinomaisesti tehtyjä. Tenttitulokset ovat erinomaisia.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

 • Verkko-opiskelu. Kurssitehtäväkeskeinen oppiminen.
 • Ajoitus (Teams-verkkotapaamiset, linkki ilmoitetaan oppimisalustassa):
  • 03.05.2023 16.00 – 18.00
  • 10.05.2023 16.00 – 18.00
  • 17.05.2023 16.00 – 18.00
  • 24.05.2023 16.00 – 18.00
  • 31.05.2023 16.00 – 18.00
  • 07.06.2023 16.00 – 18.00

Jokaiseen tapaamiseen osallistuminen ei ole pakollista, mutta kurssin sujumisen kannalta olisi hyvä osallistua vähintään 4 kertaa. Kurssitehtävät ilmoitetaan kontaktikerroilla. Ne ovat oppimisalustassa tehtävissä, vaikka ei pääsisi etätapaamiseen.

 • Kurssitapaamisten lisäksi perehdytään kurssin alussa määriteltävään kirjallisuuteen.
 • Loppukoe, jonka ajankohta ja uusintamahdollisuudet sovitaan kurssin alussa.

Ilmoittautumistiedot

Kiintiöt

 • CampusOnline: 30 paikkaa Huom! TÄYNNÄ
 • Turun AMK:n tutkinto- ja polkuopiskelijat: 10 paikkaa