Non-stop
Course name Strategic Thinking and Future Orientation
Course date 15.09.2023 - 31.07.2024
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Hospitality Management HUB, Business HUB
Teacher Haapakoski Markku
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.08.2023 - 30.06.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Strategic Thinking and Future Orientation

15.09.2023 - 31.07.2024

Course description

Keskeinen sisältö

  • Strateginen ajattelu ja visio
  • Toimiala-analyysi ja tulevaisuuden ennakointi osana strategista ajattelua
  • Skenaariotyöskentely
  • Tulevaisuustiedon huomioiminen strategisessa johtamisessa ja päätöksenteossa

Opinnot suoritettuasi

  • osaat kuvata strategisen ajattelun ja jatkuvan uudistumisen merkityksen organisaation vision ja kilpailukyvyn kehittymisessä.
  • pystyt valitsemaan uusia strategisia lähestymistapoja organisaation johtamiseen ja uudistumiseen.
  • kykenet tunnistamaan organisaation toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia.
  • sinulla on valmiuksia soveltaa ennakoinnin työkaluja, joiden avulla kykenet tunnistamaan organisaation ja toimialan tulevaisuuden näkymiä.

Prerequisites

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0 – 5

Opintojakso on lukuvuonna 2023 – 2024 avoinna 15.9.2023 – 31.7.2024. Opintojakson suorittamiseksi vaadittavat tehtävät voi palauttaa milloin tahansa opintojaksolla olevaan palautuskansioon.

Opintojakson osatehtävät ja kokoava oppimistehtävä arvioidaan yhtenä kokonaisuutena sen jälkeen, kun kaikki tehtävät on palautettu alla ilmoitettuun palautuspäivään mennessä. Tehtävät arvioidaan kuukauden kuluessa palautuspäivän jälkeen.

Palautuspäivät ovat 31.10.2023, 31.12.2023, 10.3.2024, 15.5.2024 ja 31.7.2024.

Course way of working and time table

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Course info

Tämä opintojakso on vain yamk-opiskelijoille.

Course enrolment info

Yamk-tason opiskelijoille.

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.