Non-stop
Kursnamn Strateginen ajattelu ja toimialan tulevaisuus
Kursdatum 15.09.2023 - 31.07.2024
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Turism och kosthåll HUB, Business HUB
Lärare Haapakoski Markku
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.08.2023 - 30.06.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Strateginen ajattelu ja toimialan tulevaisuus

15.09.2023 - 31.07.2024

Beskrivning

Keskeinen sisältö

  • Strateginen ajattelu ja visio
  • Toimiala-analyysi ja tulevaisuuden ennakointi osana strategista ajattelua
  • Skenaariotyöskentely
  • Tulevaisuustiedon huomioiminen strategisessa johtamisessa ja päätöksenteossa

Opinnot suoritettuasi

  • osaat kuvata strategisen ajattelun ja jatkuvan uudistumisen merkityksen organisaation vision ja kilpailukyvyn kehittymisessä.
  • pystyt valitsemaan uusia strategisia lähestymistapoja organisaation johtamiseen ja uudistumiseen.
  • kykenet tunnistamaan organisaation toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia.
  • sinulla on valmiuksia soveltaa ennakoinnin työkaluja, joiden avulla kykenet tunnistamaan organisaation ja toimialan tulevaisuuden näkymiä.

Förkunskapskrav

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0 – 5

Opintojakso on lukuvuonna 2023 – 2024 avoinna 15.9.2023 – 31.7.2024. Opintojakson suorittamiseksi vaadittavat tehtävät voi palauttaa milloin tahansa opintojaksolla olevaan palautuskansioon.

Opintojakson osatehtävät ja kokoava oppimistehtävä arvioidaan yhtenä kokonaisuutena sen jälkeen, kun kaikki tehtävät on palautettu alla ilmoitettuun palautuspäivään mennessä. Tehtävät arvioidaan kuukauden kuluessa palautuspäivän jälkeen.

Palautuspäivät ovat 31.10.2023, 31.12.2023, 10.3.2024, 15.5.2024 ja 31.7.2024.

Arbetsformer och schemaläggning

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Info

Tämä opintojakso on vain yamk-opiskelijoille.

Anmälningsinformation

Yamk-tason opiskelijoille.

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.