Non-stop
Course name Strategic Thinking and Future Orientation
Course date 01.09.2024 - 31.07.2025
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Hospitality Management HUB, Business HUB
Teacher Haapakoski Markku
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.08.2024 - 15.07.2025
Course enrolment info

Strategic Thinking and Future Orientation

01.09.2024 - 31.07.2025

Course description

Opiskelija ymmärtää strategisen ajattelun ja jatkuvan uudistumisen merkityksen organisaation kilpailukyvyn kehittymisessä. Opiskelija osaa hyödyntää uusia strategisia lähestymistapoja organisaation johtamiseen ja uudistamiseen. Hän osaa analysoida ja arvioida organisaation toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Opiskelija osaa hyödyntää ennakoinnin työkaluja, joiden avulla hän kehittää organisaation ja toimialan tulevaisuuden toimintaa huomioimalla eettisyyden ja kestävän kehityksen periaatteita.

Sisältö

  • Strateginen ajattelu ja skenaariotyöskentely
  • Toimiala-analyysi ja tulevaisuuden ennakointi osana strategista ajattelua
  • Strategiatyökalut ja niiden soveltaminen
  • Tulevaisuustiedon soveltaminen strategisessa johtamisessa ja päätöksenteossa

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0 – 5

Opintojakso on lukuvuonna 2024 – 2025 avoinna 1.9.2024 – 31.7.2025. Opintojakson suorittamiseksi vaadittavat tehtävät voi palauttaa milloin tahansa opintojaksolla olevaan palautuskansioon.

Opintojakson osatehtävät ja kokoava oppimistehtävä arvioidaan yhtenä kokonaisuutena sen jälkeen, kun kaikki tehtävät on palautettu alla ilmoitettuun palautuspäivään mennessä. Tehtävät arvioidaan kuukauden kuluessa palautuspäivän jälkeen.

Palautuspäivät ovat 31.10.2024, 31.12.2024, 9.3.2025, 15.5.2025 ja 31.7.2025.

Course way of working and time table

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Itsenäinen opiskelu Moodlessa 135 h.

Course info

Tämä opintojakso on vain yamk-opiskelijoille.

Course enrolment info

Yamk-tason opiskelijoille.

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.