Non-stop
Kursnamn Strateginen ajattelu ja toimialan tulevaisuus
Kursdatum 01.09.2024 - 31.07.2025
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Turism och kosthåll HUB, Business HUB
Lärare Haapakoski Markku
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.08.2024 - 15.07.2025
Anmälningsinformation

Strateginen ajattelu ja toimialan tulevaisuus

01.09.2024 - 31.07.2025

Beskrivning

Opiskelija ymmärtää strategisen ajattelun ja jatkuvan uudistumisen merkityksen organisaation kilpailukyvyn kehittymisessä. Opiskelija osaa hyödyntää uusia strategisia lähestymistapoja organisaation johtamiseen ja uudistamiseen. Hän osaa analysoida ja arvioida organisaation toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Opiskelija osaa hyödyntää ennakoinnin työkaluja, joiden avulla hän kehittää organisaation ja toimialan tulevaisuuden toimintaa huomioimalla eettisyyden ja kestävän kehityksen periaatteita.

Sisältö

  • Strateginen ajattelu ja skenaariotyöskentely
  • Toimiala-analyysi ja tulevaisuuden ennakointi osana strategista ajattelua
  • Strategiatyökalut ja niiden soveltaminen
  • Tulevaisuustiedon soveltaminen strategisessa johtamisessa ja päätöksenteossa

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0 – 5

Opintojakso on lukuvuonna 2024 – 2025 avoinna 1.9.2024 – 31.7.2025. Opintojakson suorittamiseksi vaadittavat tehtävät voi palauttaa milloin tahansa opintojaksolla olevaan palautuskansioon.

Opintojakson osatehtävät ja kokoava oppimistehtävä arvioidaan yhtenä kokonaisuutena sen jälkeen, kun kaikki tehtävät on palautettu alla ilmoitettuun palautuspäivään mennessä. Tehtävät arvioidaan kuukauden kuluessa palautuspäivän jälkeen.

Palautuspäivät ovat 31.10.2024, 31.12.2024, 9.3.2025, 15.5.2025 ja 31.7.2025.

Arbetsformer och schemaläggning

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Itsenäinen opiskelu Moodlessa 135 h.

Info

Tämä opintojakso on vain yamk-opiskelijoille.

Anmälningsinformation

Yamk-tason opiskelijoille.

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.