Summer
Course name Strategic Marketing and Sales Management
Course date 03.05.2023 - 23.08.2023
Institution Centria University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Business HUB
Teacher Centria-ammattikorkeakoulu / Averkon tutoropettaja
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 17.03.2023 - 07.04.2023
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Strategic Marketing and Sales Management

03.05.2023 - 23.08.2023

Course description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yrityksen toimintaa strategialähtöisesti. Hän osaa huomioida strategisen markkinoinnin yrityksen toiminnassa ja tunnistaa sen merkityksen. Hän osaa analysoida erilaisten strategiavalintojen toimivuutta. Opiskelija osaa myös suunnitella ja toteuttaa strategista markkinointia käytännössä huomioiden erilaisten ratkaisujen vaikutuksen yrityksen talouteen. Opiskelija osaa soveltaa myyntiprosessin eri vaiheita ja analysoida myynnin toteutusta. Hän osaa myös asettaa erilaisia myyntitavoitteita ja luoda mittareita, jolla tarkastellaan myynnin onnistumista käytännössä.

Opintojaksolla saadaan vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin

  • Mitä strateginen markkinointi on?
  • Miksi strateginen markkinointi on tärkeää ja mikä on sen rooli yrityksen johtamisessa?
  • Miten strateginen markkinointi voidaan toteuttaa yrityksessä?
  • Miten myyntiä voidaan suunnitella ja toteuttaa onnistuneesti?

Prerequisites

Opinnot sopivat kaikille strategisesta markkinoinnista ja myynnistä kiinnostuneille, markkinoinnin perusteiden hallinta helpottaa opintojaksolla suoriutumista.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0-5

Course way of working and time table

Opintojaksolla ei ole lähiopetusta, vaan oppimateriaali ja tehtävät ohjeineen löytyvät oppimisympäristöstä. Opintojen suorittamiseksi tarvitaan internet-yhteys sekä sähköposti.

Opinnot suoritetaan oppimisympäristössä olevan materiaalin ja tehtävien mukaisesti.

Opintojakson tehtävät ovat keskustelutehtäviä, haastattelutehtävä, yksilötehtäviä joita palautetaan kirjallisesti tutoropettajalle sekä oppimispäiväkirja. Opintojen ajan tutor ohjeistaa ja ohjaa opintojen etenemistä.

Course info

Opiskelija tarvitsee käyttöönsä teoksen Nieminen T, Tomperi S. 2008. Myynnin johtamisen uusia aika. WSOYpro. Porvoo.

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Suurin osa oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.