Non-stop
Course name Peatland vegetation
Course date 01.02.2024 - 08.12.2024
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field Nature and Environment HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 06.11.2023 - 26.05.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Peatland vegetation

01.02.2024 - 08.12.2024

Course description

Tavoitteet: Suokasvit-opintojaksolla opiskellaan tunnistamaan yleisimmät Suomen turvemailla tavattavat suokasvit. Opintojaksolla käydään läpi soiden päätyyppiryhmien eli korpien, rämeiden, nevojen ja lettojen lajeja. Lisäksi opiskellaan Suomen suotyyppijärjestelmän pääpiirteet, soiden synty ja merkitys. Lisää lajeja opiskellaan sekatyypin soiden ravinteisuustasoista ruskosammaleisuus, ruohoisuus, saraisuus, lyhytkortisuus ja rahkaisuus.   Sisältö:

Opintojaksolla opiskellaan itsenäisesti Suomen soiden tyypilliset ruohovartiset kasvit, varvut, sammalet, sarat ja heinät. Lisäksi tutustutaan soiden ekologiaan ja suotyyppijärjestelmään.

Kasvit, joita on 100 lajia, opiskellaan kasvilajiryhmittäin. Kasvilajiryhmät ovat varvut ja pensaat, rahkasammalet, sammalet ja jäkälät, sarat ja saramaiset kasvit, ruohot ja heinät sekä saniaiset ja kortteet. Lisäksi on osio soiden ekologiaan. Jokaisesta kasvilajiryhmästä on itseopiskelumateriaali, jonka avulla opiskellaan kunkin ryhmän kasvilajit.

Jokainen osio sisältää interaktiivisia verkkotehtäviä sekä kasvintunnistus- tai teoriatestin, jonka läpäistyään seuraava osio avautuu opiskeltavaksi.

Assessment criteria

Testien ja loppukokeiden hyväksytty suoritus sekä interaktiivisten tehtävien teko on edellytys opintojakson hyväksytylle suoritukselle.

Jokaisen osion lopussa on testi. Testeistä on saatava vähintään 80 % oikein, jotta pääsee siirtymään seuraavaan osioon. Lisäksi seuraavaan osioon siirtyminen edellyttää interaktiivisten verkkotehtävien suorittamisen. Opintojakson lopussa on loppukoe. Kokeessa on vastattava oikein 80 % kysymyksistä, joita on 40 kpl. Osa kysymyksistä on kasvintunnistusta ja osa teoriakysymyksiä. Kaikissa testeissä on rajallinen aika.

Course way of working and time table

Virtuaalinen itseopiskelumateriaali on Learn-ympäristössä.

Course info

Ensimmäinen aloitus on 1.2.2024. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kaksi (2) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 26.5.2024.