Non-stop
Opintojakson nimi Suokasvit
Opintojakson ajankohta 01.02.2024 - 08.12.2024
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Luonnonvara- ja ympäristöala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 06.11.2023 - 26.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Suokasvit

01.02.2024 - 08.12.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Suokasvit-opintojaksolla opiskellaan tunnistamaan yleisimmät Suomen turvemailla tavattavat suokasvit. Opintojaksolla käydään läpi soiden päätyyppiryhmien eli korpien, rämeiden, nevojen ja lettojen lajeja. Lisäksi opiskellaan Suomen suotyyppijärjestelmän pääpiirteet, soiden synty ja merkitys. Lisää lajeja opiskellaan sekatyypin soiden ravinteisuustasoista ruskosammaleisuus, ruohoisuus, saraisuus, lyhytkortisuus ja rahkaisuus.   Sisältö:

Opintojaksolla opiskellaan itsenäisesti Suomen soiden tyypilliset ruohovartiset kasvit, varvut, sammalet, sarat ja heinät. Lisäksi tutustutaan soiden ekologiaan ja suotyyppijärjestelmään.

Kasvit, joita on 100 lajia, opiskellaan kasvilajiryhmittäin. Kasvilajiryhmät ovat varvut ja pensaat, rahkasammalet, sammalet ja jäkälät, sarat ja saramaiset kasvit, ruohot ja heinät sekä saniaiset ja kortteet. Lisäksi on osio soiden ekologiaan. Jokaisesta kasvilajiryhmästä on itseopiskelumateriaali, jonka avulla opiskellaan kunkin ryhmän kasvilajit.

Jokainen osio sisältää interaktiivisia verkkotehtäviä sekä kasvintunnistus- tai teoriatestin, jonka läpäistyään seuraava osio avautuu opiskeltavaksi.

Arviointikriteerit

Testien ja loppukokeiden hyväksytty suoritus sekä interaktiivisten tehtävien teko on edellytys opintojakson hyväksytylle suoritukselle.

Jokaisen osion lopussa on testi. Testeistä on saatava vähintään 80 % oikein, jotta pääsee siirtymään seuraavaan osioon. Lisäksi seuraavaan osioon siirtyminen edellyttää interaktiivisten verkkotehtävien suorittamisen. Opintojakson lopussa on loppukoe. Kokeessa on vastattava oikein 80 % kysymyksistä, joita on 40 kpl. Osa kysymyksistä on kasvintunnistusta ja osa teoriakysymyksiä. Kaikissa testeissä on rajallinen aika.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Virtuaalinen itseopiskelumateriaali on Learn-ympäristössä.

Opintojakson tiedot

Ensimmäinen aloitus on 1.2.2024. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kaksi (2) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 26.5.2024.