Non-stop | Full
Course name Finnish Culture and Tourism
Course date 09.01.2023 - 31.12.2024
Institution Kajaani University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Hospitality Management HUB
Teacher Mika Pietarinen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 30.11.2024
Course enrolment info

Finnish Culture and Tourism

09.01.2023 - 31.12.2024

Course description

Tavoitteena on, että opiskelija perehtyy verkkokurssilla suomalaiseen kulttuuriin ja sen taustoihin sekä osaa soveltaa tietojaan kulttuuriin pohjautuvan matkailun näkökulmasta.

Sisältö:

  • Mitä on kulttuuri?
  • Kulttuurin ja matkailun keskeiset käsitteet
  • Matkailu ja kulttuuri Suomen matkailustrategiassa
  • Kulttuuri vetovoimatekijänä suomalaisessa matkailussa

Assessment criteria

Hyväksytty / hylätty

Course way of working and time table

Verkko-opintojakso, nonstop

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.