Spring
Course name Finnish 4 (intermediate level B2)
Course date 16.01.2024 - 31.05.2024
Institution Turku University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Languages and Communication HUB
Teacher FM Minna Vahter-Kojo
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.11.2023 - 22.01.2024
Implementation plan
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Finnish 4 (intermediate level B2)

16.01.2024 - 31.05.2024

Course description

Opetus on viikoilla 3 – 15 ONLINE, tiistaisin klo 16 – 18

Osaamistavoitteet: Opiskelija syventää suomen kielen taitojaan niin, että hän pystyy osallistumaan kirjalliseen ja suulliseen vuorovaikutukseen sekä korkeakouluopinnoissa että työelämässä. Hän osaa hakea tietoa sekä tuottaa selkeää ja jäsentynyttä puhetta ja tekstiä sekä yleisesti että omaan alaan liittyvistä aiheista. Opiskelija osaa kertoa myös omasta osaamisestaan. Kieliopintojen taitotaso on B1.2–B2.

Sisältö: Opintojaksolla laajennetaan tekstilajien tuntemusta, kirjoitetaan erilaisia tekstejä ja harjoitellaan myös suullista kielitaitoa ja esiintymistaitoja. Opintojaksolla vahvistetaan sanaston ja keskeisten rakenteiden hallintaa erilaisten harjoitusten avulla. Opiskelussa kehitetään kielen kaikkia eri osa-alueita. Opinnot antavat valmiuksia osallistua keskitason YKI-testiin.

 

Prerequisites

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää vähintään B1-taitotason suomen kielen taitoa.

Assessment criteria

H-5.

Course way of working and time table

Opiskelija toimii pääasiassa itslearning-oppimisympäristössä, erilaisilla verkkosivuilla, oppikirjan tehtävissä sekä viikottaisilla oppitunneilla. Opiskelija työskentelee sekä itsenäisesti paikasta riippumatta että yhteisöllisesti muun opiskelijaryhmän kanssa.

Kun käytät suomen kieltä myös oppituntien ulkopuolella, kieltaitosi karttuu ja vahvistuu. Viikoittaiset verkkotehtävät johdattelevat kielitaitosi suomen kielen perusteisiin

Työskentely itsenäisesti itslearning-alustalla, ryhmätyöskentely, parityöskentely. Tutustu Innopeda-kriteereihin oppimisalustassa.

Opiskelussa korostuu myös yhteisöllinen oppiminen, joka toteutuu esim. pari- ja pienryhmätyöskentelynä. Opiskeluryhmä on kansainvälinen. Opiskelussa perehdytään monialaisesti suomen kieleen. Oppitunnit jäsentävät ja ohjaavat oppimistasi: opit kielen rakenteita, tilanteenmukaista kielenkäyttöä ja ääntämistä.

 

5 op = 135 h opiskelijan työtä. Varaa työskentelyyn aikaa!

– online opetus: 30 h – verkkotyöskentely ja opiskelijoiden verkkotapaamiset ilman opettajaa: 30 h – oppimistehtävät itslearningissä ja oppikirjassa, kirjallisten ja suullisten tehtävien valmisteleminen: 50 h – itsenäinen työskentely ja kertaaminen: 30 h

Course info

Opiskeluun verkossa tarvitaan tietokone, internet-yhteys, kuuloke-mikrofoni ja web-kamera. Varaudu pitämään kameraa auki oppituntien aikana! Opintojakso sisältää yhteisiä verkkotapaamisia muiden opiskelijoiden ja opettajan kanssa. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

Course enrolment info

Turun AMK:n ulkopuolelta opiskelijoita otetaan kurssille seuraavasti: – 6 CampusOnline -opiskelijaa TÄYNNÄ – 6 avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaa

Edeltävyysehtona suomen kielen taitotaso B1

Huom! HAMK:n, Humakin, Turku AMK:n ja XAMKin opiskelija, ilmoittaudu Pepissä/Pakissa