Fall
Course name Finnish 5 (intermediate level B2)
Course date 18.09.2024 - 11.12.2024
Institution Turku University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Languages and Communication HUB
Teacher FM Ann-Katrin Tyni-Nummelin
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.06.2024 - 18.09.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Finnish 5 (intermediate level B2)

18.09.2024 - 11.12.2024

Course description

Verkkotapaamiset ovat viikoilla 38 – 50 keskiviikkoisin klo 16.00-18.00 Zoomissa.

Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena on tukea opiskelijan ammatillisen ja akateemisen suomen kielen taidon kehittymistä korkeakouluopintojen aikana tai työelämässä. Tavoitteena on, että opiskelija – tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa suomen kielen oppijana – osaa laatia korkeakouluopintojensa ja työelämän edellyttämiä suullisia ja erityisesti kirjallisia tuotoksia suomen kielellä – osaa työstää korkeakouluopintoihinsa ja työelämään liittyviä suullisia ja erityisesti kirjallisia tuotoksiaan saamansa palautteen perusteella

Sisältö: Opintojaksolla työstetään yhdessä opiskelijoiden omiin korkeakouluopintoihin tai työelämään liittyviä suomenkielisiä oppimistehtäviä. Opintojaksolla opitaan tunnistamaan erilaisia tekstilajeja sekä tuottamaan korkeakouluopintojen ja työelämän edellyttämiä tekstejä tai esityksiä. Lisäksi harjoitellaan kielen rakenteita opiskelijoiden omien tarpeiden mukaan.

 

Prerequisites

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää vähintään B-taitotason suomen kielen taitoa.

Assessment criteria

Kurssi arvioidaan asteikolla 0–5. Arvosanaan vaikuttavat kurssin aikana suoritettavat oppimistehtävät ja oppimispäiväkirja (tehtävät 1 – 6).

Läsnäolo verkkotapaamisissa on osa kurssin suoritusta. Jos osallistuminen on alle 50 %, ei kurssia voi suorittaa.

Kurssin aikana opiskelijan on suoritettava hyväksytysti kaikki kielen rakenteisiin liittyvät testit. Testit eivät vaikuta kurssin arvosanaan.

Kurssin päätteeksi tehdään tasokoe, joka vaikuttaa kurssin arviointiin. Koe on suoritettava hyväksytysti, jotta kurssista saa arvosanan ja opintopisteet.

Course way of working and time table

Opintojakso perustuu aktiivisiin oppimismenetelmiin itslearning-oppimisympäristössä sekä viikoittaisissa, vuorovaikutteisissa Zoom-verkkotapaamisissa. Opiskelija työskentelee sekä itsenäisesti paikasta riippumatta että yhteisöllisesti muun opiskelijaryhmän kanssa.

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä:

– verkkotapaamiset, 25 h – oppimistehtävät (suullisia ja kirjallisia oppimistehtäviä, verkkotehtäviä, ryhmätehtäviä), 70 h – oppimispäiväkirja ja palaute, 20 h – testit ja niihin valmistautuminen 20 h.

Course info

Opiskeluun verkossa tarvitaan tietokone, internetyhteys, kuuloke-mikrofoni ja web-kamera. Opintojakso sisältää viikoittaisia verkkotapaamisia muiden opiskelijoiden ja opettajan kanssa. Opintojaksoa ei voi suorittaa kokonaan itsenäisesti.

Course enrolment info

Turun AMK:n ulkopuolelta opiskelijoita otetaan kurssille seuraavasti: – 8 CampusOnline -opiskelijaa – 8 avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaa

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää vähintään B-taitotason suomen kielen taitoa.

Centrian, Humakin, KAMKin, Lapin AMK:n, Laurean, TAMKin, Turku AMK:n, VAMKin ja XAMKin opiskelija, ilmoittaudu Pepissä/Pakissa