Hösten
Kursnamn Suomen kieli 5 (keskitaso B2)
Kursdatum 18.09.2024 - 11.12.2024
Yrkeshögskolan Turun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Språk och kommunikation HUB
Lärare FM Ann-Katrin Tyni-Nummelin
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.06.2024 - 18.09.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Suomen kieli 5 (keskitaso B2)

18.09.2024 - 11.12.2024

Beskrivning

Verkkotapaamiset ovat viikoilla 38 – 50 keskiviikkoisin klo 16.00-18.00 Zoomissa.

Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena on tukea opiskelijan ammatillisen ja akateemisen suomen kielen taidon kehittymistä korkeakouluopintojen aikana tai työelämässä. Tavoitteena on, että opiskelija – tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa suomen kielen oppijana – osaa laatia korkeakouluopintojensa ja työelämän edellyttämiä suullisia ja erityisesti kirjallisia tuotoksia suomen kielellä – osaa työstää korkeakouluopintoihinsa ja työelämään liittyviä suullisia ja erityisesti kirjallisia tuotoksiaan saamansa palautteen perusteella

Sisältö: Opintojaksolla työstetään yhdessä opiskelijoiden omiin korkeakouluopintoihin tai työelämään liittyviä suomenkielisiä oppimistehtäviä. Opintojaksolla opitaan tunnistamaan erilaisia tekstilajeja sekä tuottamaan korkeakouluopintojen ja työelämän edellyttämiä tekstejä tai esityksiä. Lisäksi harjoitellaan kielen rakenteita opiskelijoiden omien tarpeiden mukaan.

 

Förkunskapskrav

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää vähintään B-taitotason suomen kielen taitoa.

Bedömningskriterier

Kurssi arvioidaan asteikolla 0–5. Arvosanaan vaikuttavat kurssin aikana suoritettavat oppimistehtävät ja oppimispäiväkirja (tehtävät 1 – 6).

Läsnäolo verkkotapaamisissa on osa kurssin suoritusta. Jos osallistuminen on alle 50 %, ei kurssia voi suorittaa.

Kurssin aikana opiskelijan on suoritettava hyväksytysti kaikki kielen rakenteisiin liittyvät testit. Testit eivät vaikuta kurssin arvosanaan.

Kurssin päätteeksi tehdään tasokoe, joka vaikuttaa kurssin arviointiin. Koe on suoritettava hyväksytysti, jotta kurssista saa arvosanan ja opintopisteet.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso perustuu aktiivisiin oppimismenetelmiin itslearning-oppimisympäristössä sekä viikoittaisissa, vuorovaikutteisissa Zoom-verkkotapaamisissa. Opiskelija työskentelee sekä itsenäisesti paikasta riippumatta että yhteisöllisesti muun opiskelijaryhmän kanssa.

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä:

– verkkotapaamiset, 25 h – oppimistehtävät (suullisia ja kirjallisia oppimistehtäviä, verkkotehtäviä, ryhmätehtäviä), 70 h – oppimispäiväkirja ja palaute, 20 h – testit ja niihin valmistautuminen 20 h.

Info

Opiskeluun verkossa tarvitaan tietokone, internetyhteys, kuuloke-mikrofoni ja web-kamera. Opintojakso sisältää viikoittaisia verkkotapaamisia muiden opiskelijoiden ja opettajan kanssa. Opintojaksoa ei voi suorittaa kokonaan itsenäisesti.

Anmälningsinformation

Turun AMK:n ulkopuolelta opiskelijoita otetaan kurssille seuraavasti: – 8 CampusOnline -opiskelijaa – 8 avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaa

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää vähintään B-taitotason suomen kielen taitoa.

Centrian, Humakin, KAMKin, Lapin AMK:n, Laurean, TAMKin, Turku AMK:n, VAMKin ja XAMKin opiskelija, ilmoittaudu Pepissä/Pakissa